Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkartal, Çetin Kemalen_US
dc.contributor.authorElmas, Ali İhsan
dc.date.accessioned2020-06-22T10:50:32Zen_US
dc.date.available2020-06-22T10:50:32Zen_US
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2933
dc.description.abstractBu tez, ilk aşamada bakma eyleminin hedefi olan oyuncunun, oynadığı sırada varlık tanımı olarak 'ne' olduğunu tartışarak, bu tanım üzerinden oyuncuda yankılanan imgeyi çözümleyebilecek verileri araştırmayı ve yönetmene bir farkındalık sunmayı amaçlamaktadır. Görünen eylemler bütünü içerisinde neyin sahte neyin gerçek olduğunu zaten hissetmekte olan yönetmenin, sahtenin neden sahte, gerçeğin neden gerçek olduğunun teşhisini ancak bu farkındalıkla birlikte doğru yapabileceğini savunmaktadır. Teşhisi doğru yaptığımız anda oyuncu yönetimi üzerine yöntem araştırmalarından söz etmeye başlayabilir ve tam olarak çalışılan esere özgü olarak uygulanabilecek oyuncu yönetimi tekniklerinin çağrışımlarını yaratabiliriz.en_US
dc.description.abstractThis thesis, in the first place, aims to discuss what an actor is, as the object of gaze, in terms of an existential definition during the time of acting. The thesis also aims to study the data that are capable of analysing the image echoing in the actor based on this definition, and hence to provide the director with an awareness. It is claimed in this thesis that the accurate identification of why fake is fake and real is real can only be achieved with such an awareness of the director who already senses fake from real. Once we make this identification accurately, can we start discussing the methodology studies on directing actors and come up with its implications that could be applied specifically to the work that is being dealt with.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSeçmek-Göstermek-İşaret Etmeken_US
dc.subjectBakmak-Görmek-Algılamaken_US
dc.subjectOyuncu-Karakteren_US
dc.subjectLiminalen_US
dc.subjectİtkien_US
dc.subjectOyuncu Yönetimien_US
dc.subjectGerçek-Gerçekliken_US
dc.subjectDuyusal İzlenimen_US
dc.subjectDuyusal Etkilenimen_US
dc.subjectDramaturjien_US
dc.subjectObjeen_US
dc.subjectChoose-Show-Beckonen_US
dc.subjectGaze-See-Perceiveen_US
dc.subjectActor-Characteren_US
dc.subjectImpulseen_US
dc.subjectDirecting Actorsen_US
dc.subjectReal-Realityen_US
dc.subjectSensory Impressionen_US
dc.subjectSensory Influenceen_US
dc.subjectDramaturgyen_US
dc.subjectObjecten_US
dc.titleOyuncu yönetimi üzerine yöntem araştırmaları ve sinemada gerçeklik algısı oluşumuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Film ve Drama Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid393615en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record