Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZehir, Cemalen_US
dc.contributor.advisorŞakar, Birgülen_US
dc.contributor.authorGüngör, Jülide Filiz
dc.date.accessioned2020-08-10T10:32:07Zen_US
dc.date.available2020-08-10T10:32:07Zen_US
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3132
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan hemşirelerin Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Uygulamaları, Hastane' nin Kalite, Operasyonel ve Çalışan Performansı ile Finansal Performansını nasıl algıladığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket, İstanbul' da ki özel bir hastanede görev yapmakta olan 175 hemşireye Eylül 2007-Mart 2008 dönemlerinde uygulanmıştır. Anket sonuçları; SPSS 15.0 istatistik programında faktör, korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda hastanede kalite, operasyonel ve çalışan performansı, finansal performans ve TKY uygulamaları faktörlerinin tümü ile olumlu ve anlamlı ilişkinin olduğu ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to define the knowledge of the nurses who have an important role in the service sector, about the applications of total quality management principles, operational and personnel performance and the financial performance. The questionnaire which was prepared for this aim was answered by 175 nurses that worked a hospital in İstanbul, between September 2007 and March 2008. The results of the questionnaire was evaluated with factor, correlation and regretion analysises using SPSS 15.0 statistical software. In conclusion, it is found out that there is a positive and significant relation between the quality, the operational and personel performance, financial performance and total quality managementen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKaliteen_US
dc.subjectTKYen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectTotal Quality Managementen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleToplam kalite yönetimi ilkeleri ve hastane performansına ilişkisi üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid226492en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record