Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞişmanoğlu Şimşek, Şehnaz
dc.date.accessioned2020-08-18T12:58:18Zen_US
dc.date.available2020-08-18T12:58:18Zen_US
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1305-5992en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3205
dc.description.abstract19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren din dışı yayıncılığın yaygınlaşmaya başladığı Yunan harfli Türkçede (Karamanlıca), özellikle gazete ve süreli yayınlarda; editöryel açıklamalar, okur mektupları, tefrika mukaddimeleri gibi yazılarda dil meselesinin gündemde olduğu görülmektedir. Bu meselenin çoğunlukla dilde sadeleşme meselesi, Türkçenin Anadolulu Ortodokslara örgün olarak öğretilmesi, lisan-ı Osmanî’nin devlet kademelerinde yer bulmak üzere gerekliliği, kimi zaman lisan-ı millî ya da lisan-ı maderî olarak tanımlanan Yunancanın Anadolululara kazandırılması gibi başlıklar etrafında tartışıldığı söylenebilir. Bu makalede bütün bu meselelerin söz konusu yayınlarda nasıl ele alındığı üzerinde durulacak ve bu meselelerin Anadolulu Ortodoksların kendi kimlik tanımlarıyla nasıl ilişkili olduğu tartışılacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYunan harfli Türkçe (Karamanlıca)en_US
dc.subjectAnadolulu Ortodoks Hristiyanlar (Karamanlılar)en_US
dc.subjectAnatoli gazetesien_US
dc.subjectLisan-ı maderîen_US
dc.subjectLisan-ı Osmanîen_US
dc.subjectTürkçeen_US
dc.subjectYunancaen_US
dc.title"19. YÜZYIL YUNAN HARFLİ TÜRKÇE (KARAMANLICA) GAZETE VE SÜRELİ YAYINLARDA DİL TARTIŞMALARI"en_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.departmentYüksekokullar, Yabancı Diller Yüksekokuluen_US
dc.institutionauthorŞişmanoğlu Şimşek, Şehnazen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record