Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKeçeci, F. Orçun
dc.date.accessioned2020-08-26T09:16:03Zen_US
dc.date.available2020-08-26T09:16:03Zen_US
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn1309-0593en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3255
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/291244
dc.description.abstractİklim değişikliği sadece gelişmekte olan ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş sanayi toplumları için de küresel bir sorundur. Karbondioksit (CO2) yayarak daha fazla fosil yakıt tüketmek iklim değişikliğine yol açar ve bu sorun insan faaliyetlerinden kaynaklanır. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak küresel ısınma tüm insanlığı ve ekolojik dengeyi tehdit etmektedir. Devletler arasındaki farklılık ve sorunlara rağmen; dünya ülkeleri son zamanlarda iklim değişikliğiyle uluslararası arenada mücadele etmektedir. Özellikle iklim değişikliğine yönelik riskleri azaltmak amacıyla Kasım 2015’te gerçekleştirilen Paris İklim Değişikliği Konferansı’ndaki en önemli meselelerden birisi nükleer enerjidir. Bu bağlamda, bu makale nükleer enerjinin iklim değişikliğine katkı sağlayıp sağlamayacağını incelemektedir.en_US
dc.description.abstractClimate change is a global issue for not only developing countries but also advanced industrial societies. Consuming more fossil fuels by emitting carbon dioxide (CO2) results in climate change and this problem stems from human activities. Global warming caused by climate change threatens ecological balance and the whole humanity. Despite having divergences and problems among states, world countries have been trying to tackle climate change in the international arena in the recent years. One of the most crucial issues to mitigate climate change risks at the Paris Climate Conference on November 2015 is particularly on nuclear energy. In this context, this paper aims to analyse whether nuclear energy will contribute to climate change or not.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRasim Özgür Dönmezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİklim Değişikliğien_US
dc.subject2015 Paris İklim Değişikliği Konferansıen_US
dc.subjectNükleer Enerjien_US
dc.subjectDüşük-Karbon Salınımıen_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectClimate Changeen_US
dc.subjectParis Climate Change Conferenceen_US
dc.subjectNuclear Energyen_US
dc.subjectLow-Carbon Emissionen_US
dc.subjectRenewable Energyen_US
dc.title2015 PARİS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI ÇERÇEVESİNDE NÜKLEER ENERJİ: BİR ÇÖZÜM MÜ, YOKSA BİR SORUN MU?en_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage250en_US
dc.identifier.endpage281en_US
dc.relation.journalAlternatif Politikaen_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.departmentFakülteler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.institutionauthorKeçeci, F. Orçunen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid291244en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record