Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBayraktaroğlu, Serkan
dc.contributor.authorÜst, Selin
dc.contributor.authorNarter, Çınar
dc.date.accessioned2020-08-26T11:22:07Zen_US
dc.date.available2020-08-26T11:22:07Zen_US
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1302-2636en_US
dc.identifier.issn1302-2636en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3267
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/222757
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’nin pek çok kentindeki liselerden gelen öğrencilerin tasarım eğitimini ilk kez deneyimledikleri üniversite birinci sınıf yarıyıl sonunda karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekmektedir. Makale tasarım alanında eğitim görecek öğrencilerin yükseköğrenime adaptasyon sürecini incelemektedir. Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin desteği ile yapılan araştırma kapsamında; Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık bölümlerine kayıtlı 56 öğrenciye uygulanan anketler değerlendirilerek ezbere dayalı, tek çözümlü, öğretmen merkezli lise eğitiminden, sıra dışı düşünme gerektiren, sonsuz çözüme dayalı, öğrenci merkezli tasarım eğitimine geçişte yaşanan süreç sorgulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözümleme, çözümü sürekli geliştirme, düşündüğünü çizim yoluyla aktarma aşamalarında güçlük çektiği göze çarpmaktadır. Bu becerilerin bir kısmı üniversite eğitimi sırasına aşılanabilse de tasarım farkındalığının yükseköğrenim öncesinde kazanılması, adaptasyon sürecinde kritik önem taşımaktadır. Bu noktada, üniversite öncesi eğitimin yaratıcılığı destekleme odağında yeniden ele alınması gibi köklü çözümlerin yanında, tasarım yüksek eğitimi veren kurumların özellikle lise öğrencilerinin tasarım pratiği ile ilgili farkındalıklarını arttırmak üzerine çalışmalar yapması olumlu sonuçlar verebilir. Bu farkındalık arttırma aktiviteleri; meslek tanıtım günleri, fakülte bilgilendirme dersleri, akademisyenler ile görüşmeler şeklinde gerçekleşirken, makale deneyimsel öğrenme kuramı doğrultusunda tasarlanmış bir atölye çalışması olan Tasarım Kampı’nı bir öneri olarak sunmaktadır. Lise öğrencilerine yönelik planlanmış olan kamp, öğrencilerin mesleki eğilim ve yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak, kariyerlerinde daha isabetli kararlar alarak kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı olmak amacıyla planlamıştır. Makalede, tasarım kampının öğrencilerin tasarım ve tasarım eğitimi kavramlarını deneyimlemeleri açısından önemi tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study focuses on adaptation process and difficulties that freshmen design students have during their first year at design education. Based on a survey responses of 56 first year design students from Interior Architecture and Environmental Design, Industrial Design and Architecture departments of Kadir Has University Faculty of Art and Design; the article claims that students have difficulties in the process of transition from high school education, which is based on memorization, teacher centred activities, single solution oriented questions and targeted at the university exam; towards a design education requires creativity, multiple solutions, student led projects. The survey indicates that participated students have difficulties on creative thinking, problem solving, iterating new solutions and expressing their ideas through drawings. At this point, the article proposes an experience based learning module instead of conventional presentations of design professions. Such an education module targeting high school students would ease their adaptation to a design curriculum.The study, examines the process of the Design Camp, using experiential learning theory and proposes Design Camp activity as an encouraging experience for high school students in order to understand the notion of design and design education.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMSGSÜ Mimarlık Fakültesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTasarım eğitimien_US
dc.subjectAtölye çalışmasıen_US
dc.subjectDeneyimsel öğrenmeen_US
dc.subjectDesign Educationen_US
dc.subjectDesign Campen_US
dc.subjectWorkshopen_US
dc.subjectExperiential Learning Theoryen_US
dc.titleLise Öğrencilerine Tasarım Eğitimi Üzerine Farkındalık Kazandırmak İçin Bir Öneri: Tasarım Kampıen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.journalTasarım+Kuramen_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.departmentFakülteler, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüen_US
dc.institutionauthorBayraktaroğlu, Serkanen_US
dc.institutionauthorÜst, Selinen_US
dc.institutionauthorNarter, Çınaren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid222757en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record