Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞener, Orhan
dc.date.accessioned2020-09-01T10:37:51Zen_US
dc.date.available2020-09-01T10:37:51Zen_US
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.issn1302-0013en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3295
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/184860
dc.description.abstractKamusal mal ve hizmetlerin temel ekonomik özellikleri, gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyo ekonomik sorunu olan yolsuzluğun en önemli nedendir. Bölünemezlik, birlikte tüketim ve hizmetten yararlanmanın dışlanamaması gibi bu özellikler yolsuzluğu teşvik edici bedava yararlanma motivasyonuna yol açmaktadır. Bu çalışmamda Yolsuzlukla mücadele için 1960lı 1970li yıllarda Avrupa’nın tamamında refah ya da sosyal devletin oluşması amacıyla sıkı bir biçimde uygulamaya konulan Servet vergilemesini önermekteyim. Bu uygulamaya göre, % 2 ya da % 3 gibi düşük bir oranla uyğulanan genel ve özel bir Servet vergilemesiyle Avrupa ülkelerinde bir yandan gelir dağılımı iyileştirilirken, ayrıca yolsuzluk önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Servet vergilemesine ek olarak ayrıca ülkemizde büyük çapta yolsuzluklara yol açan kent rantlarını azaltmak amacıyla ise, kıymet artışı ve ve sermaye kazançları vergisini de önermekteyim. Bütün bu vergisel önlemlere ek olarak, sonuç bölümünde özetlediğimiz gibi ALmanya’da yolsuzluk suçları için uygulanan özel yargılama usulü ile bazı yönetsel önlemleri de önermekteyim.en_US
dc.description.abstractSome characteristics of public goods and services are the main reasons of the corruption, which is the worst socio-economic problem in developing countries. Those characteristics of public services such as indivisibility, collective consumption and non exclusion result in free rider motivation leading to corruption. In order to cope with the corruption, I introduce wealth taxation, which was strictly applied in European countries in establishing the welfare or social state in 1960s and 1970s. Accordingly, a general and specifi c wealth tax imposed on taxpayers with such a very low rate, let’s say 2 or 3 percent, not only improved income distribution, but also reduced the corruption all over the European countries. In addition to wealth taxation, I also propose a special assessment and capital gains taxes to reduce the city rents, which leads the grand corruption. I also suggest to take some administrative and legal measures, as being applied effi ciently in Germany, summarized in conclusion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKamusal hizmetleren_US
dc.subjectBedava yararlanma motivasyonuen_US
dc.subjectServet vergilemesien_US
dc.subjectÖzel kıymet artşı vergisien_US
dc.subjectAlman yargılama modelien_US
dc.subjectPublic servicesen_US
dc.subjectFree rider motivationen_US
dc.subjectWealth taxationen_US
dc.subjectSpecial assassment taxen_US
dc.subjectLegal process in Germanyen_US
dc.titleYOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage395en_US
dc.identifier.endpage408en_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorŞener, Orhanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid184860en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record