Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYüksel, Müberra
dc.date.accessioned2020-09-08T12:21:52Zen_US
dc.date.available2020-09-08T12:21:52Zen_US
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.issn1300-0845en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3361
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/68954
dc.description.abstractYeni iletişim ortamında reklam oyunları internet pazarlaması ile çevrimiçi oyunları birleştiren, stratejik konumlandırmaya dayalı yeni bir iletişim türüdür. Bu yeni tür ve mecrada amaç, ürünlerin pazar payını arttırmaktan ziyade, oyunlar vasıtasıyla, işletme, ürün ya da hizmet markalarının müşterilerin zihninde iz bırakmasıdır. Bu çalışmada, ilk önce, etkili bir reklam oyununun ana özelliklerini erişilebilirlik, zorluk derecesi, firma, marka ya da ürün ile ilinti, rekabet düzeyi, akışı sürdürebilme kapasitesi, web günlüğü olarak belirledik. Son üç özelliği, fizik kuramlarından esinlenen oyuna ilişkin kuramlar ışığında değerlendirdikten sonra, örneklemimizdeki çevrimiçinde aktif olan reklam oyunlarını bu temel ölçütlere göre inceledik ve reklam oyunlarının iliştirilmişliğini sorguladık. Bulgularımız diğer pazarlama iletişim araçları gibi reklam oyununun da özelliklerinin reklamı yapılan markanın kişiliği, hedef kitlenin profili, Internet ortamının özellikleri ve iletişim kampanyasının stratejik amaçlarına cevap vermek zorunda olduğu ve reklam oyunlarının yeni medyada yeni bir pazarlama iletişimi türü olduğudur.en_US
dc.description.abstractIn an era, where increasing the market share has been replaced by catching the mind share of the consumers, advergaming is an innovative concept that combines Internet marketing with online games and responds to the urgent need to catch and retain the attention of target audience. The multidimensionality of the concept stems from its usage for various purposes as a viral marketing medium, a form infotainment as well as a new advertising and marketing communication tool. As other marketing communication tools, an effective adgame characteristics are the personality of the advertised brand, the profile of the targeted audience, the characteristics of the medium and the strategic objectives of the communication campaign. Although most advergames are embedded, this inquiry reveals that there are exceptional cases and by and large advergaming is a new marketing communication genre of the new advertising media.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi, Sos. Bil. Enst.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtkili Reklam Oyunlarıen_US
dc.subjectMarka Farkındalığıen_US
dc.subjectPazarlama İletişimi Türüen_US
dc.subjectAdvergaming Effectivenessen_US
dc.subjectBrand Awarenessen_US
dc.subjectAdvergamingen_US
dc.subjectMarketing Communication Genreen_US
dc.titleKüreselleşme Sürecinde Yeni Bir İletişim Ortamıen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage317en_US
dc.identifier.endpage326en_US
dc.relation.journalÖnerien_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.departmentFakülteler, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüen_US
dc.institutionauthorYüksel, Müberraen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid68954en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record