Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Sevgi
dc.contributor.authorÇanakçıoğlu, Mustafa
dc.contributor.authorTuncay Emir, Ferhan
dc.date.accessioned2020-09-22T10:39:24Zen_US
dc.date.available2020-09-22T10:39:24Zen_US
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.issn1300-4646en_US
dc.identifier.issn2147-7582en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3417
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2719/36132
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/180433
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, işletmeler için önemi gün geçtikçe daha belirgin hale gelen insan kaynaklarını, muhasebe sistemi ile ilişkilendiren insan kaynakları muhasebesini (İKM) değerlendirmek ve yönetime daha etkin karar desteği sunabilmek için insan kaynağı maliyetlerini doğru ve güvenilir bir şekilde ölçmeyi sağlayacak yöntemleri karşılaştırmaktır. Bu amaç kapsamında öncelikle İKM’nin amaçları ve fonksiyonları anlatılmıştır. Daha sonra insan kaynağı maliyetlerini ölçme yöntemleri çeşitli yönleriyle açıklanmış ve değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate human resources accounting (HRA) which relates the accounting with human resources whose importance is increasing for companies and to compare the methods that will measure human resources costs in an accurate and reliable manner in order to support effectively the management’s decisions. In the scope of this aim, HRA’s goals and functions are explained. Afterwards, the methods that will measure human resources costs are explained in detail and are evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesi İİBFen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Muhasebesien_US
dc.subjectİKMen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectHuman Resource Accountingen_US
dc.subjectHRAen_US
dc.titleİNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRMEen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage679en_US
dc.identifier.endpage689en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.departmentFakülteler, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.institutionauthorAydın, Sevgien_US
dc.institutionauthorÇanakçıoğlu, Mustafaen_US
dc.institutionauthorTuncay Emir, Ferhanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid180433en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record