Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞener, Orhan
dc.date.accessioned2021-01-30T15:14:55Z
dc.date.available2021-01-30T15:14:55Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1303-4650en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3821
dc.description.abstractKaynakların etkin ayırımı (tahsisi) maliye politikasının en önemli amacıdır ve bu amaç yerine getirilmediğinde, gelir dağılımını iyileştirme ve kamu maliyesinin makroekonomik istikrarını sağlama amacını yerine getirme olanağı yoktur. Maliye politikasının bu ana amacı, 1960lı ve 1970'li yıllarda Avrupa'da refah (sosyal) devletlerinde ve Türkiye'de başarıyla uygulandı. Buna karşın, 1980'li yıllardan beri özelleştirme, serbestleştirme ve finansal liberalizasyon gibi parasal politikalar dünya çapında ekonomik krizlerle sonuçlandı. Bu nedenle, bu makale 1960'lı ve 1970'li yılların teorik dayanağını olan, Richar Musgrave'in geliştirdiği mali politikalara dayanmaktadır. Kaynak ayırımında etkinlik, kamu ve özel sektörde kamusal ve özel ihtiyaçların etkin bir biçimde giderilmesini gerektirir. Bu nedenle, özel ve kamusal mal ve hizmetlere uygulanacak olan denge koşullarını analiz ediyoruz. Her iki sektör için denge koşulları sosyal üretim olanakları ve sosyal kayıtsızlık eğrileri analizine göre ortaya konulmaktadır. Makalenin ilk kısmında Türkiye'de kamu ve özel sektördeki etkinsizlikler sayılmaktadır. Bu çalışmamızın ikinci kesiminde ise, etkinlikten uzaklaştıran bazı bozucu durumlar ve sonuç kısmında ise, etkinliği yerine getirecek olan önerilerimiz açıklanmaktadıren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectN/Aen_US
dc.titleEFFICIENCY IN RESOURCE ALLOCATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.journalYeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.issue2-1en_US
dc.institutionauthorŞener, Orhanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record