Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErman, Hasanen_US
dc.contributor.authorÖz, Şadi
dc.date.accessioned2021-02-07T13:06:28Z
dc.date.available2021-02-07T13:06:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3874
dc.description.abstractGünümüz ekonomik koşulları ile ülkemizde ve dünyada yaşanan son gelişmelerin etkisiyle taşınmaz yapı inşası işinin, hangi aşamada olursa olsun bedelinin ne şekilde belirleneceğinin tespiti; kaçınılmaz bir konu olarak inşaat sektörü şirketlerinin ve iş sahiplerinin ajandasında en önemli konu olarak üst sıralara yerleşecektir. Dolayısıyla bu tez çalışmamızda bu konu değerlendirilmeye çalışılmış ve bu soruna bir çözüm sunabilmek adına; bugüne kadar kaleme alınmış çalışmalar incelenmiş, Yargıtay kararlarında konuya ne şekilde yaklaşıldığı gözden geçirilmiş ve en son olarak bu eserlerde ve Yargıtay kararlarında yer verilen görüş ve sonuçların derlemesi yapılarak bir takım sonuçlara varılmıştır. Bu çerçevede bedelin belirlenmesi yani hesaplama yapılması sırasında dikkat edilecek hususlar ile Yargıtay'ın kararlarında yer verdiği kriterler ele alınmış ve Yargıtay'ın konuya bakış açısının daha iyi anlaşılması adına Yargıtay kararlarından örneklere yer verilmiştir. Çalışmada yer verilen bu örneklerle uyuşmazlıkların çözümünde son sözü söyleyen Yargıtay'ın bakış açısının anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn light of the current economic conditions and the recent developments in our country and the world, detecting how to determine the price of the immovable building construction business, regardless of the stage of the construction work, will be the top priority in the agenda of the construction industry companies and business owners. Therefore, in this thesis, we tried to evaluate this issue and in order to offer a solution to this problem; the works that have been written up to date have been examined, the approach to the subject in the Supreme Court decisions has been reviewed and finally, some conclusions have been reached by compiling the opinions and conclusions included in these works and the Supreme Court decisions. The determination of the price in this scope, that is, the matters to be considered during the calculation, and the criteria included in the decisions of the Supreme Court were emphasized and examples of the Supreme Court's decisions were given in order to better understand the perspective of the Supreme Court on the issue. With these examples in the study, we tried to provide an understanding of the Supreme Court's point of view, which says the last word in the resolution of disputes.en_US]
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectN/Aen_US
dc.titleİnşaat sözleşmelerinde bedelin belirlenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorÖz, Şadien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid649929en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record