Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKüçükönder, Hande
dc.contributor.authorGörçün, Ömer Faruk
dc.date.accessioned2023-10-19T14:55:52Z
dc.date.available2023-10-19T14:55:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1307-9905
dc.identifier.issn2602-2133
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31198/idealkent.1028556
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1168865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4604
dc.description.abstractKentsel ulaşım sisteminin performansının ölçülmesi, mevcut kentsel ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir. Mevcut makale, kentsel raylı ulaşım sistemlerini değerlendirmek için hibrit bir karar verme modeli önermektedir. Önerilen model, En İyi ve En Kötü Yöntem (BWM) ile Kombine Uzlaşma Çözümü (CoCoSo) tekniklerinin entegre edilmesine dayanmaktadır. BWM yaklaşımı yardımıyla karar vericilerin en iyi ve en kötü tercihleri göz önünde bulundurularak kriter ağırlıkları belirlenir ve CoCoSo tekniği performanslarına göre alternatiflerin sıralanmasına yardımcı olur. Önerilen model, teknik, çevresel ve ekonomik açılardan belirlenen on üç kriterle ilgili olarak, metro raylı sistemlere sahip 30 Avrupa şehrinin kentsel raylı sistem performanslarını değerlendirmek için uygulandı. Çalışmanın sonunda birinci sıradaki şehrin en yüksek performansa sahip olan Saint Petersburg olduğu belirlendi. Ayrıca duyarlılık analizi sonucunda önerilen modelin güvenilir ve tutarlı sonuçlar sağladığı ve bu tür değerlendirme süreçlerine uygun karar desteği sağlayabileceği gözlemlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofİdealkenten_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBWM ve CoCoSo Yöntemleri Kullanılarak Kentlerin Raylı Sistem Performanslarının Karşılaştırmalı Analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage824en_US
dc.identifier.endpage856en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.doi10.31198/idealkent.1028556
dc.institutionauthorN/A
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1168865en_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record