Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇelikpala, Mitat
dc.date.accessioned2019-06-27T08:02:09Z
dc.date.available2019-06-27T08:02:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1301-0549en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/561
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234242
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/203154
dc.description.abstractSon dönem Türk-Rus ikili ilişkileri, işbirliği ve stratejik ortaklık söylemleri etrafında tanımlamaktadır. 1990’lı yıllara hâkim olan rekabet söyleminin yerini alan bu yeni bakış açısı, TürkRus ikili ilişkilerinin seyrinde temel bir dönüşüme işaret etmektedir. İki ülkenin ilişkilerini geliştirirken işbirliğinin boyutlanmasını sağlayacak hedef bölgesi olarak, 1990’lı yıllarda rekabetin en yoğun biçimde yaşandığı Avrasya’yı seçmesi ise, Türk Dış Politikasının genel çizgisi ve ikili ilişkilerin seyri açısından, yaşanan dönüşümün farklı bir yönüne işaret etmektedir. Bu çalışmada, Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan dönüşümün sebepleri ve sonuçları hem söylem hem de eylem boyutunda ve tarihsel süreç dikkate alınarak sorgulanmakta; bu dönüşümün Türkiye’nin Avrasya söylem ve politikalarına yansımalarının yanı sıra, Türk kamuoyu ile dış politika yapıcılarının rol tasavvurlarında gerçek bir dönüşümün söz konusu olup olmadığına cevaplar aranmaktadır.en_US]
dc.description.abstractCooperation and strategic partnerships are the main concepts utilized in defining current Turkish-Russian relations. This new discourse indicates a fundamental transformation in bilateral relations and the removal of competition from the discourse that has been dominant in the 1990s. In addition both actors aimed at Eurasia as the target region to further their common interests and bilateral cooperation. That represents another shift in the course of Turkish Foreign Policy making. This study aims at questioning the causes and consequences of the transformation of Turkish-Russian relations in both discourse and action.en_US]
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAhmet Yesevi Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.subjectTurkish-Russian relationsen_US
dc.subjectEurasiaen_US
dc.subjectEurasia Action Planen_US
dc.titleRekabet ve işbirliği ikileminde yönünü arayan Türk-Rus ilişkilerien_US
dc.title.alternativeTurkish-Russian Relations in Search of a Way out of the Rivalry-Competition Dilemmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage144
dc.relation.journalBiligen_US
dc.identifier.issue72
dc.departmentFakülteler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.identifier.wosWOS:000353224900006en_US
dc.institutionauthorÇelikpala, Mitaten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid203154en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record