Show simple item record

dc.contributor.advisorToktaş, Şuleen_US
dc.contributor.authorGürel, İrem
dc.date.accessioned2020-02-06T17:14:01Z
dc.date.available2020-02-06T17:14:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2717
dc.description.abstractConsidering that family migration has become an important phenomenon and studies about family migration has increased in number, this study aims to analyze family migration from Turkey to Germany. Turkish communities in Germany (including first, second, third and subsequent generations) is a very special group due to its volume and scope, and the migration flows from Turkey to Germany have had significant impacts upon the communities of both countries. The importance of this study comes from its focus on this unique migration group in the context of family migration. This study examines family migration from Turkey to Germany under three main dynamics. First dynamic is the legal framework pertaining to family reunification and family formation in the German context. Second dynamic is citizenship. Third dynamic is focusing on family and marriage as a communal affair in order to understand the impact of factors such as ethnicity, culture, religion, the preferences of parents, generational differences, sex imbalances, and individual preferences upon the Turkish communities' attitudes towards inter/intragroup marriage patterns and upon their mate selection decisions. In order to make this analysis, this study make use of secondary sources which include books, book chapters, journals, newspapers, reports, statutes, research projects, and official statistics. Keywords: Family migration, family reunification, family formation, Euro-Turks, inter/intragroup marriages, mate selection, legislative regulations, migration policies, citizenship.en_US
dc.description.abstractAile göçünün önemli bir olgu haline gelmesi ve aile göçünü inceleyen çalışmaların artması göz önünde bulundurularak, bu çalışma Türkiye'den Almanya'ya olan aile göçünü analiz etmeyi amaçlamaktadır. Almanya'da yaşayan Türk kökenli topluluklar (birinci, ikinci, üçüncü ve sonraki kuşaklar), hacmi ve kapsamı sebebiyle çok özel bir gruptur ve Türkiye'den Almanya'ya olan göç akışı, her iki ülkenin toplulukları üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Bu çalışmanın önemi, bu özel göç grubuna aile göçü bağlamında odaklanılmasıdır. Bu çalışma, Türkiye'den Almanya'ya olan aile göçünü üç temel dinamik altında incelemektedir. Birinci dinamik, aile birleşimi ve evlilik yoluyla göç konularına ilişkin Alman yasalarıdır. İkinci dinamik, vatandaşlıktır. Üçüncü dinamik ise, etnik köken, kültür, din, ebeveynlerin tercihleri, kuşak farkı, cinsiyet dengesizliği, ve bireysel tercihler gibi faktörlerin Almanya'da yaşayan Türk topluluklarının grup içi/grup dışı evlilik modellerine yönelik tutumlarına ve eş tercihlerine olan etkisini anlayabilmek için, aile ve evliliğe toplumsal bir ilişki olarak odaklanmaktır. Böyle bir analiz yapmak için, bu çalışma kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, gazeteler, raporlar, kanunlar, araştırma projeleri ve resmi istatistikleri içeren ikincil kaynaklardan faydalanmaktadır. Anahtar Sözcükler: Aile göçü, aile birleşimi, aile oluşumu, Euro-Türkler, grup içi/dışı evlilikler, eş seçimi, yasal düzenlemeler, göç politikaları, vatandaşlık.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectFamily migrationen_US
dc.subjectFamily reunificationen_US
dc.subjectFamily formationen_US
dc.subjectEuro-Turken_US
dc.subjectInter/intragroup marriagesen_US
dc.subjectMate selectionen_US
dc.subjectLegislative regulationsen_US
dc.subjectMigration policiesen_US
dc.subjectCitizenshipen_US
dc.titleFamily migration from Turkey to Germanyen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : international Relationsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record