Show simple item record

dc.contributor.advisorİnceoğlu, İremen_US
dc.contributor.authorTosun, Seda Begüm
dc.date.accessioned2020-02-06T17:27:49Z
dc.date.available2020-02-06T17:27:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2719
dc.description.abstractGünümüzde Sivil Toplum Kuruluşları, demokratikleşmenin başlıca sebebi olmasa da, demokrasinin temel taşı olarak görülmektedir. STK’ların, devlet ile arasında çift taraflı bir ilişki bulunması, başka bir deyişle, STK’lar, devletin demokrasisini daha şeffaf bir hale getirirken devletin de sivil toplum alanındaki örgütler arası güç dengesini koruması beklenmektedir. STK’lar, devlet ve toplum arasında çok yönlü bir köprü görevi görmektedir. Yurttaşların STK’lar aracılığıyla, savunuculuk faaliyetlerine ve dolayısıyla, demokratik yönetim sürecine katılmalarının toplumsal dengeye katkısı yadsınamaz. Özellikle savunu yapan sivil toplum kuruluşlarının, Doğası gereği toplumu sosyal refah açısından dönüştürme ve politika etkileme faaliyetlerine katılmaları söz konusudur. Bu noktada, sivil toplum kuruluşlarının da hak temelli savunuculuk kavramı hakkındaki anlayışları ve toplumdaki görev ve sorulumlulukları hakkındaki yaklaşımları önem kazanmaktadır. Bu nedenle, STK’ların, karar mekanizmasının en önemli bileşenlerinden biri olan yöneticilerin, hak temelli savunuculuk perspektifinden halkla ilişkiler algısının ne olduğu, iletişim politikasını doğrudan etkileyeceği için son derece önemlidir. Çalışmada, çocuk hakları alanında savunuculuk yapan yerel STK’ların yöneticilerinin, hak temellilik ve halkla ilişkiler algıları, derinlemesine görüşme yöntemiyle ölçülmüş ve betimsel olarak analiz edilmiştir.en_US
dc.description.abstractToday, non-governmental organizations are seen as the cornerstone of democracy, though not a leading cause of democratization. NGOs are expected to have a bilateral relationship with the state. in other words, they are expected to make the state's democracy more transparent, while the state is expected to maintain a balance of inter-organizational power in the field of civil society. NGOs act as a multidimensional bridge between the state and society. The social balance and transformation power cannot be denied. When advocacy activities are considered as the participation of citizens in the democratic management process through CSOs. Particularly the rights-based non-governmental organizations, by their nature, have the need to transform the society in favor of social welfare and influence policy. At this point, the perceptions of civil society organizations about rights-based advocacy and their duties and responsibilities in society gains importance. Therefore, the public relations perception from the perspective of rigts-based advocacy of the NGO managers, which is one of the most important component of the decision-making mechanism of the NGO, will directly affect the communication policy of the NGO. In this study, the perceptions of rights and public relations of the executives of local NGOs advocating in the field of children's rights were measured and analyzed descriptively through in-depth interviews.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectSivil Toplumen_US
dc.subjectHalkla İlişkiler Yönetimien_US
dc.subjectSavunuculuken_US
dc.subjectSimetrik İletişimen_US
dc.subjectCivil Societyen_US
dc.subjectPublic Affairs Managementen_US
dc.subjectAdvocacyen_US
dc.subjectSymmetrical Relationshipen_US
dc.titleSivil toplum kuruluşlarında halkla ilişkiler algısıen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : School of Graduate Studies : Communication Studies en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record