Show simple item record

dc.contributor.advisorSoysal, Leventen_US
dc.contributor.authorErtaş, Özgü Hazar
dc.date.accessioned2020-02-06T17:38:52Z
dc.date.available2020-02-06T17:38:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2720
dc.description.abstractFramework of reference for the contemporary context of privacy has recently become the concern of media and communication studies. This is most clearly charted in relation to the advent of new media technologies which revolutionize the amount of personal data available. Subsequently, a wide range of responses has been generated regarding a world where the boundaries between privacy, publicness and intimacy are being challenged on a constant basis. This thesis suggests, then, to improve our understanding of the parameters of the debate concerning the relations between privacy, panopticism and governmentality. Accordingly, it puts forward transparency trait as a more robust tool to understand our ultra-connected, networked and quantified societies. In this, it is argued that transparency today is the function of the formalization and institutionalization of the new spirit of capitalism where even the very idea of private and public ceases to extinct. In order to show the new disciplinary structures at work, this thesis prefers a theoretical-conceptual approach and the analysis of Dave Eggers’ techno-satire novel The Circle (2013) is used as a resource for theorizingen_US
dc.description.abstractGünümüz şartlarında Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya mecralarından Google gibi internet servislerine, her yerde bulunan ve herkesçe ulaşılabilir olan kameralardan, nesnelerin internetine kadar uzanan bir çok yeni medya teknolojisi ile mahremiyet, medya ve iletişim çalışmaları disiplini içerisindeki temel odak noktalarından biri haline geldi. Bu tür teknolojilerin sağladığı hizmetler ve servisler üzerinden ortaya çıkan faaliyetler, yeni görünürlükler ve görsellik ile aracılandırılmış görünümler ile beraberinde getirdiği özel olan ile kamusal olan arasındaki ayrımın bulanıklaşması, bir çok akademik çalışmada kendine yer buldu. Bu bağlamda bu tez mahremiyet, gözetle(n)me teknolojileri ve yönetimsellik arasındaki ilişkiye dair tartışmalara katkıda bulunmayı önerir. Bunu yaparken, şeffaflık kavramına idealist bir tasarı olarak dikkatimizi çeker ve bu kavramın günümüzün bağlantılı ve kantifiye edilmiş dünyasını anlamada ve kapitalizmin yeni ruhunu yansıtmada daha kullanışlı bir referans noktası sunduğunu ileri sürer. Ayrıca, ideal bağlamda şeffaf bir dünya inşasının ne tür öznellikler ürettiğini sorgular ve akabinde gündelik fenomenlere yönelik bir takım öngörülerde bulunmayı hedefler. Bu yeni tür disipliner pratiklerin hayatımızdaki yerini göstermek için, makalede teorik-kavramsal bir yaklaşım tercih edilmekte ve Dave Eggers'in hicivsel-teknolojik Çember (2013) romanının analizi kuramlaştırma için bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Anahtar Sözcükler: Yeni medya, bağlantılı dünya, gündelik hayat, şeffaflık, mahremiyet, kamusallık, gözetlem(n)e, neoliberalizm, Çember.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNew mediaen_US
dc.subjectConnected world,en_US
dc.subjectEveryday lifeen_US
dc.subjectTransparencyen_US
dc.subjectPrivacyen_US
dc.subjectPublicnessen_US
dc.subjectSurveillanceen_US
dc.subjectNeoliberalismen_US
dc.subjectThe Circleen_US
dc.subjectYeni medyaen_US
dc.subjectBağlantılı dünyaen_US
dc.subjectGündelik hayaten_US
dc.subjectŞeffaflıken_US
dc.subjectMahremiyeten_US
dc.subjectKamusallıken_US
dc.subjectGözetle(n)meen_US
dc.subjectNeoliberalizmen_US
dc.subjectÇemberen_US
dc.titleClosing the circle: Trials and tribulations of transparency / Çember bütünlenmeli: Şeffaflığın sınır(lılık)larıen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Communication Studiesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record