Show simple item record

dc.contributor.authorOran, Feyza Çağlaen_US
dc.contributor.authorBilir, Fatma Pervinen_US
dc.contributor.authorGüler, Seyhan Biliren_US
dc.date.accessioned2020-08-31T11:04:52Zen_US
dc.date.available2020-08-31T11:04:52Zen_US
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn1304-429Xen_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMU56WXdNQT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3282en_US
dc.description.abstractSon yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda, ’İş motivasyonu‘ ve ’örgütsel bağlılık‘ kavramlarının örgütlerin başarısının ve etkinliğinin artırılmasında önemli rolü olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı; İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının iş motivasyonlarına olan etkisinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İstanbul ili Sultangazi ilçesindeki ilköğretim okullarında çalışan 306 öğretmen araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın verileri; ’Örgütsel Bağlılık Ölçeği’" ve ’İş Motivasyonu Ölçeği’ ile toplanmıştır. Örgütsel bağlılık alt boyutlarının iş motivasyonu alt boyutlarına olan etkisinin belirlenmesi için regresyon analizi yapılmıştır. Bu çalışmada iş motivasyonu ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Duygusal bağlılığın içsel ve dışsal iş motivasyonu yordamada katkısı olan bir değişken olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin iş motivasyonunu artırmak için duygusal bağlılıklarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması önerilebilir.en_US
dc.description.abstractIt is stated that in the recent scientific studies that the concepts of ‘job motivation’ and ’organizational commitment’ have a significant role in enhancing the success and effectiveness of organizations. The main purpose of this study is to analyze the effect of organizational commitment to job motivation of the teachers working in primary education school system. Three hundred six teachers employed in the primary education school in the Sultangazi subprovince of Istanbul province have formed the sample group of the research. The research data have been collected by using ’Organizational Commitment Scale’ and ’Job Motivation Scale’. Regression models have been formed in order to determine effects of the organizational commitment sub-dimensions to job motivation sub-dimensions. It has been noted in this study that there is a positive correlation between job motivation and organizational commitment. It has been determined that emotional commitment is a significant variable in assessing internal and external job motivation. In conclusion, it can be proposed that in order to enhance the job motivation of the teachers, their emotional organizational commitment should be increased.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİş Motivasyonuen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectİlköğretim Okuluen_US
dc.subjectJob Motivationen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.subjectPrimary Schoolen_US
dc.titleİŞ MOTİVASYONUNUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİNİN İNCELENMESİ: SULTANGAZİ/ISTANBUL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage236en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.journalMustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.identifier.issue35en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.contributor.khasauthorOran, Feyza Çağlaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record