Show simple item record

dc.contributor.authorÖngün, Erdemen_US
dc.date.accessioned2020-09-02T11:08:47Zen_US
dc.date.available2020-09-02T11:08:47Zen_US
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn1303-0094en_US
dc.identifier.issn2149-5459en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM01EWTFOUT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3318en_US
dc.description.abstractUniversities as distinguished representatives of higher education bear great responsibilities for providing quality and innovative perspectives to their individuals. Costs and benefits of distributing high quality knowledge equally and of the best quality suggest a merge of some concepts such as learning or knowledge with economic resourcefulness in regard to cost-effectiveness. Basic instructional instruments such as syllabi, curriculums, presentations, and course notes are essential in realizing educational targets and achieving desired success. Traditional processing and application of these tools slows down efficient and quick access to learning and teaching activities. In this regard, e-materializing these instructional dynamics creates an accelerated and facilitated progression of educational activities. Overall, this study aims at developing an insight into past and current developments and applications regarding knowledge, information and data transformation processes in higher education in the sense of economic efficiency, usability, and productivity for achieving an innovative learning environment. Based on the relevant literature, this analysis first of all introduces basic concepts such as knowledge and information. Based on the tripod of education, economy, and environment, the study defines e-materialization channels in higher education and it further questions possible ways and technological tools for achieving an enhanced cost-effective learning setting in the digital world of education. Discussed in different aspects, further analyses were made concerning the suggested approach for an effective and economical transformation and use of educational knowledge and sources. Finally, an overview of the subject was provided for further discussions that will pave the way for maintaining a cost-effective and efficient learning environment for higher education with new concepts and forms.en_US
dc.description.abstractYüksek öğretimin seçkin temsilcileri olarak üniversiteler bireylerine kaliteli ve yenilikçi bakış açıları sunma konusunda büyük sorumluluklar taşımaktadır. Böyle yüksek kalitede olduğu kadar en iyi bilgiyi sunma, uygun maliyet açısından ekonomik kaynak zenginliğine bağlı olarak öğrenme ve bilgi gibi kavramlarının bir bileşiminin kullanımını öngörür. Müfredat, ders programları ve ders notları gibi temel öğretim araçları eğitimsel amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve istenilen başarının elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu araçlarını geleneksel olarak işlenmesi ve uygulanması eğitim ve öğretim faaliyetlerine olan hızlı ve etkin ulaşımı yavaşlatmaktadır. Bu bağlamda bu öğretim dinamiklerinin emateryalleştirilmesi eğitim faaliyetlerinin hızlandırılmış ve kolaylaştırılmış şekilde ilerlemesini sağlar. Genel olarak bu çalışma yenilikçi bir öğrenme ortamının yaratılabilmesi için ekonomik yeterlilik, kullanılabilirlik ve üretkenlik anlamında yüksek öğretimde edinilmiş bilgi (knowledge) ve aktarılmış bilgi (information) ve veri dönüşümü süreçlerine ilişkin geçmiş ve mevcut gelişim ve uygulamalara ilişkin bir öngörü geliştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili literatüre dayanarak bu analiz öncelikle edinilmiş bilgi (knowledge) ve aktarılmış bilgi (information) gibi temel kavramları ortaya koyan bir giriş yapar. Eğitim, ekonomi ve çevre gibi üçayak üzerine oturtulan çalışma yüksek öğretimde e-materyal geliştirme kanallarını tanımlayarak dijital eğitim dünyasında uygun maliyet ile öğrenme ortamları geliştirmenin olası yöntemlerini ve teknolojik araçlarını sorgular. Çalışmada farklı açılardan tartışılarak eğitim bilgi ve kaynaklarını ekonomik ve etkin dönüşümüne ve kullanımına ilişkin önerilen yaklaşım doğrultusunda analizler yapılmıştır. Son olarak, araştırma genel bir bakış açısıyla değerlendirilmiş ve gelecekte yüksek öğretimde yeni kavram ve formlar ışığında uygun maliyet ve etkin öğrenme ortamlarının sağlanmasına yönelik tartışmalara yer verilmiştir.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherGaziantep Üniv. Sosyal Bilimler Enst.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKnowledge Economyen_US
dc.subjectLearning Economyen_US
dc.subjectCost-effectivenessen_US
dc.subjectE-materializationen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectE-learningen_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectEducational Green Dataen_US
dc.subjectBilgi Ekonomisien_US
dc.subjectÖğrenme Ekonomisien_US
dc.subjectMaliyet Uygunluğuen_US
dc.subjectE-materyal geliştirmeen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectE-öğrenmeen_US
dc.subjectÇevreen_US
dc.subjectEğitim Yeşil Verisien_US
dc.titleİşgücünün Yüklenmesi: Yüksek Öğretimde Bilgi Ekonomisine Dayalı E-Materyal Geliştirme Süreçlerien_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage337en_US
dc.identifier.endpage351en_US
dc.relation.journalGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.contributor.khasauthorÖngün, Erdemen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record