Show simple item record

dc.contributor.authorGüneş, Şafaken_US
dc.contributor.authorÇalka, Ömeren_US
dc.contributor.authorTufan, Hülyaen_US
dc.contributor.authorErgenekon, Gönülen_US
dc.contributor.authorÇınar, Saniyeen_US
dc.date.accessioned2020-09-16T09:14:11Zen_US
dc.date.available2020-09-16T09:14:11Zen_US
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.issn1304-3900en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJeU1EUTAen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3385en_US
dc.description.abstractAmaç: Onikomikoz erişkinlerde sık rastlanan bir tırnak hastalığı olmakla birlikte çocuklarda nadiren görülür. Bu çalışmada çocuklardaki onikomikoz sıklığı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: İstanbul'da Fındıkzade ve Mahmutbey ilkokullarında öğrenim gören 7-12 yaşları arasındaki 936 (461'i erkek, 475'i kız) çocuğun el ve ayak tırnakları muayene edilerek şüpheli 19 olgudan mikroskop ile direk mantar incelemesi ve mantar kültürü yapıldı. Bulgular: Direkt mikroskobi ile mantar incelemesinde sadece bir olguda mantar hifleri görüldü, şüpheli olguların mantar kültüründe ise hiçbir üreme saptanmadı. Direkt mikroskobik mantar incelemesi pozitif olan dokuz yaşındaki erkek olgunun klinik muayenesinde sağ ayak baş-parmak tırnağında subungual hiperkeratoz, sarımsı-siyah renk değişikliği ve onikolizis mevcuttu. Bu değişiklikler iki yıl önce geçirilen bir travma sonrasında başlamıştı. Sonuç: Çocuklarda onikomikoz nadiren saptanmakla birlikte, hastalığın çocuklarda da görülebileceği akılda tutulmalıdır. Çünkü erken tanı ve tedavi enfeksiyon kaynağını elimine etmek ve distrofiyi önlemek açısından önemlidir.en_US
dc.description.abstractObjective: Onychomycosis is a rarely seen nail disorder in the children while common in the adults. In this study Onychomycosis frequency was evaluated in children. Methods: Onychomycosis frequency was evaluated in 936 students which were attended Fındıkzade and Mahmutbey primary schools in Istanbul. Children's fingernails and toenails were examined and in 19 suspicious cases, demonstration of fungus was made by microscopic examination and culture. Results: While detected fungal hyphae in one case by microscopic examination, detected no growing in culture. There were subungual hyperkeratosis, yellow black discoloration and onycholysis in right first toenail which started two years ego after a trauma in 9 year-old child that was detected fungus in his microscopic examination. Conclusion: However Onychomycosis rarely seen in children, early diagnosis and treatment is important for elimination of source of infection and prevention of distrophy.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherTıp araştırmaları derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOnikomikozen_US
dc.subjectTırnak hastalıklarıen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectTırnaklaren_US
dc.subjectMantaren_US
dc.subjectOnychomycosisen_US
dc.subjectNail Diseasesen_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectNailsen_US
dc.subjectFungusen_US
dc.titleİstanbul'da ilkokul çocuklarında onikomikoz sıklığıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage3en_US
dc.relation.journalTıp Araştırmaları Dergisien_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.contributor.khasauthorErgenekon, Gönülen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record