Show simple item record

dc.contributor.authorSüral, Bahar Ceyda
dc.date.accessioned2021-01-30T18:48:42Z
dc.date.available2021-01-30T18:48:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn13035630
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3837
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnME16UTVPUT09/avrupa-birligi-nin-milletlerarasi-ozel-hukuka-iliskin-duzenlemelerinin-turk-hukukuna-etkilerien_US
dc.description.abstractAvrupa Birliği’nde ilk olarak 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile değişik Avrupa Topluluğu Antlaşması ile milletlerarası özel hukukun uyumlaştırılması çabaları düzenlenmiş; bu anlamda, Avrupa Topluluğu’na delillerin toplanması ve hukuki ve ticari davalar sonucu verilen kararların tanıma ve tenfizinde işbirliği ile üye ülkelerin kanunlar ihtilafı ve milletlerarası yetkiye ilişkin kurallarının birbirine uyumunun geliştirilmesi hususlarında tüzük ve direktif çıkarma yetkisi tanınmıştır. Lizbon Antlaşması sonrasında kabul edilen Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’da özgürlük, güvenlik ve adalet alanı yaratılması ve bu kapsamda milletlerarası özel hukuk konusunda düzenleme yapma yetkisi Birliğin paylaşılan yetki alanları içerisinde sayılmıştır. Bu kapsamda, 2001 yılından itibaren milletlerarası özel hukuka ilişkin olarak birçok Tüzük kabul edilmiştir. Bu Tüzükler, Türk hukukunda bir uygulama alanına sahip olmamakla birlikte, yeni kanunların yapılmasında ve doktrindeki tartışmaların zenginleşmesinde sürekli olarak örnek alınmıştır. İleride Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye olması halinde bunlar Türk hukukunun da bir parçası haline gelecektir. Ancak, bu düzenlemelerin Türk hukukuna tek etkisi bununla sınırlı mıdır? Tüzük hükümleri incelendiğinde Türk hukukçusunun da halihazırda dikkate alması gereken durumlar nelerdir? Çalışmamızda, aile ve borçlar hukuku alanındaki Tüzüklerin ilgili hükümleri incelenerek, bu soruların cevabı aranacaktır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherMALTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleAVRUPA BİRLİĞİ’NİN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNİN TÜRK HUKUKUNA ETKİLERİen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.contributor.khasauthorSüral, Bahar Ceydaen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record