Show simple item record

dc.contributor.advisorYelekçi, Kemalen_US
dc.contributor.authorABDULJABBAR, Farah Ismael
dc.date.accessioned2021-08-03T12:33:00Z
dc.date.available2021-08-03T12:33:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4151
dc.description.abstractDiyabetes mellitus (DM), şekerler, lipitler ve protein üzerindeki metabolik rahatsızlıklara katkıda bulunabilen hiperglisemi, obezite, hipertansiyon ile tanımlanan bir metabolik hastalık anlamına gelir. PPARa ve PPARy, glikoz, lipitler ve kolesterol sindirimini yönetmedeki önemli işleri nedeniyle yaygın olarak incelenen Peroksizom proliferatör ile aktive edilen Nükleer reseptörün (PPAR) alt tiplerini ifade eder. Azalan serum trigliserit seviyelerinin PPARa agonistlerinin (fibratlar) PPARa agonistlerinin (TZD olarak) glisemik avantajları ile yararları birleştirilirken, çift PPAR agonistleri yaklaşımı hem metabolik etkileri artırabilir hem de sadece operatörün getirdiği semptomları sınırlayabilir ve daha sonra, tip 2 diyabete (T2DM) karşı güçlü ilaçların planlanması için umut verici bir sistem haline geldi. Bu çalışmada, . Bu çalışmanın sonucunda Zınc15 veri tabanının içinde bulunan ZINC000002805504 molekülü, yüksek bağlanma skoru ve düşük toksisite değeri ile sanal tarama yöntemleri ile bulunmuştur. ZINC000002805504 ve ZINC000058367624, PPARα ve PPARγ reseptörüleri üzerinde aktivite gösterebilecek bileşikler olarak belirlenmiştir. Çalışmamız PPARα ve PPARγ agonistlerinin anti-diyabetik ilaç ile tedavisi için bir potansiyel sağlamıştır.tr_TR
dc.description.abstractDiabetes mellitus (DM) means a metabolic ailment identified by hyperglycemia, obesity, hypertension, which can contribute to the metabolic disturbances on sugars, lipids, and protein. PPARα and PPARγ become signified the common broadly reviewed Peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) subtypes of Nuclear receptors because of their significant jobs in managing glucose, lipids, and cholesterol digestion. Throughout combining the lowering serum triglyceride levels benefit of PPARα agonists (as fibrates) with the glycemic advantages of the PPARγ agonists (as TZD), the dual PPAR agonists approach can both improve the metabolic impacts and limit the symptoms brought about by either operator alone, and subsequently, has become a promising system for planning powerful medications against type-2 diabetes (T2DM). The result in this study, we performed computer procedures to gain one compound ZINC000002805504 with high -binding score low toxicity from the ZINC15 database through (CBP) models virtual screening. The compounds ZINC000002805504, ZINC000058367624 were found, which could activate PPARα and PPARγ receptors as the anti-diabetic. Our research has provided a design for gaining the potential of both PPARα/γ agonists to diabetes therapy.en_US
dc.language.isoTurkishtr_TR
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.titleIn silico screening of potential peroxisome proliferator-activated receptors (Alpha-gamma) ppars α/γ for the treatment of human diabetic mellitus (DM) / Potansiyel peroksısom prolıferatörü aktif alıcıların (Alpha-gamma) ppars α / γ insan dıabetik mellitlerinin (DM) tedavisi için siliko ekranındaen_US
dc.contributor.khasauthorAbduljabbar, Farah Ismaelen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record