Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraosmanoğlu, Nezaket Defneen_US
dc.contributor.authorGündoğar, Sercan
dc.date.accessioned2021-08-03T12:47:46Z
dc.date.available2021-08-03T12:47:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4154
dc.description.abstractBu çalışma Instagram'daki görsel anlam yaratma çalışmalarına ve bunların gündelik hayata etkilerine odaklanmaktadır. Instagram, görsel bir sosyal ağ olarak kullanıcıların gündelik hayat sunumlarını yansıtması bakımından elverişli bir platformdur. Kullanıcılar genel olarak oluşturdukları imgelerin kimlikleri olduklarını düşünürler ve bu nedenle bu imgelerin kalitesi sembolizm, üretim ve üretim sonrası süreçlerle belirgin bir şekilde arttırılmaktadır. Kimlik temsilleri olarak görülen seçilmiş semboller benliği ve yaşam stilini kişisel idealler esas alınarak şekillendirir ve kullanıcıyı toplumun saygın bir bireyi olarak göstermek amaçlanır. Bu noktada Veblen'in "gösterişçi tüketim" ve "deneyime dair satın alma" davranışları kullanıcıların emtia ve deneyimlerin sembolik değeri ile ilişkisini açıklamak için etkin terimler olarak görünmektedir. Yukarıda açıkladığım öngörümü test etmek için ben bu çalışmada genç Instagram kullanıcılarıyla yarı yapılandırılmış yüz yüze mülakatlar gerçekleştirdim ve göstergebilimsel içerik analizinden faydalandım. Gösterilen ilgi alanlarına yatırım, gündelik hayat aktiviteleri ve kişilerin gusto kişilerin gönderilerinde kullanılan güçlü imleyicilerdir. Görsel anlatım ve sembolizme ek olarak içerik ve kadraj düzenlemeleri de bu sürecin önemli unsurlarıdır. Dijital benliğin kaliteli işaretçileri bu adımların bir sonucu olarak üretilir. Diğer yandan kullanıcılar üreticileri oldukları içeriğin aynı zamanda tüketicileridir. Bu bağlamda bu çalışmanın iki ayrı çıktısı bulunmaktadır. Bu çalışmanın birincil sonucuna göre parlatılmış Instagram görselleri kullanıcıları bunları gündelik hayatlarına benzer bir şekilde uyarlamaları konusunda tetiklemektedir. Bu açıdan Instagram görselleri kullanıcıların gündelik hayatlarını daha kaliteli bir hale getirmeleri için bir rehber niteliğindedir. İkinci olarak bazı kullanıcılar arttırılmış kaliteyi ve maddi çıkar için bu işi yaptıklarından fenomenleri dikkate almadıklarını belirtmişlerdir. Diğer yandan kendi görsellerinin de kalitesini arttırmaya çalışmamaktadırlar ve ürettikleri içerikleri kendi kimlikleri olarak görmemektedirler. Bu açıdan Instagram'ın ikinci gruptaki kullanıcılar açısından gündelik hayata etkisi bulunmamaktadır. Bu açıdan Instagram'ın heterojen yapısının farklı işlevlendirme pratiklerine olanak sağladığı söylenebilir ve Instagram'ın gündelik hayata etkisi bu işlevlendirme biçimlerine göre değişmektedir.tr_TR
dc.description.abstractThis study investigates visual meaning making activities on Instagram and influence on these everyday lives of users. Instagram as a visual centered social network provides a fertile ground to depict users' everyday life presentations. Users prominently think that Instagram images are their identity, so images are prominently glorified in terms of symbolism, production and postproduction. Selected symbols as identity pegs generate self-identity and way of living in accordance with personal ideals and aimed to reflect a reputable persona within the society. In this regard Veblen's "conspicuous consumption" and "experiential purchases" are operative terms to explain users' engagement to symbolic value of commodities and experiences. I conducted semi structured face to face interviews with young Instagram users and also used semiotics to testify my anticipation. The invested interests, everyday life activities and personal taste are used as strong markers in posted visuals. Glorified visual narrative, in addition to symbolism is also motivated by editing/framing. The glorified signifiers of online persona are generated with the help of these steps. Also, users are also consumers of the glorified content, as it is known they are so called "prosumers". There are two outcomes of this study. The first is: In the light of participants of this study, glorified/embellished images of Instagram trigger users to replicate visuals in a similar way. In this regard content also glorifies everyday lives of Instagram users. Secondly, some users ignore glorified and enhanced quality of images and influencers since it is a paid job. They also do not work to embellish their images because they do not think these are markers of their online identity. Glorified images do not influence everyday life of users in the second group. In this regard, Instagram's heterogeneous atmosphere enables varyingly different utilization practices and Instagram's influence on everyday life changes accordingly.en_US
dc.language.isoTurkishtr_TR
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.titleGlorification of everyday life: The case of İnstagram / Yüceleştirilmiş gündelik hayat: Instagram örneğien_US
dc.contributor.khasauthorGündoğar, Sercanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record