Show simple item record

dc.contributor.advisorYardım, Mehmet Ertanen_US
dc.contributor.authorMemiş, Abdullah Berat
dc.date.accessioned2021-08-04T14:35:14Z
dc.date.available2021-08-04T14:35:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4177
dc.description.abstractArtan nüfus, teknolojik gelişmeler ve gündelik hayatın yükselen temposu, kişiler arasındaki menfaat çatışmalarının ve buna bağlı olarak da uyuşmazlıkların artması sonucunu doğurmuştur. Uyuşmazlıkların artması insanları, uyuşmazlıkların yargı yolu dışında başkaca çözüm yolları arayışına yöneltmiş ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmaya başlanmıştır. Başlıca alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuk, ilk olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak uygulanmaya başlanmıştır. Arabuluculuk, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 25.10.2017 tarihinden itibaren bazı iş davalarında dava şartı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Dava şartı arabuluculuk yaygın olarak zorunlu arabuluculuk adıyla anılmıştır. Zorunlu arabuluculuk, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi doğrultusunda 01.01.2019 tarihi itibariyle bazı ticari uyuşmazlıklarda da zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmamızın konusunu, bazı ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olarak aranan zorunlu arabuluculuk oluşturmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractPopulation growth, technological developments and the accelerating pace of daily life have all contributed to increases in interpersonal confrontations of benefits and therefore a rise in the figure of disputes. The increase in the number of disputes have led people to find methods for resolving disputes outside court litigation, and alternative dispute resolution procedures have begun to be used in the resolution of disputes. Mediation, a significant method of alternative dispute resolution, has started to be used in our country according to the Law on Mediation in Civil Disputes no. 6325. Mediation has become a precondition for litigation in some labor lawsuits, as of 25.10.2017 as per the Labor Courts Law no. 7036. Mediation as a precondition for litigation has been referred to as mandatory mediation. Mandatory mediation has become mandatory in some commercial disputes as of 01.01.2019, as per the article 5/A introduced to the Turkish Commercial Code no. 6102, with the Law no. 7155 on the Initiation of Enforcement Proceedings Regarding Monetary Claims Arising From Subscription Agreements. The subject of this research is mandatory mediation, determined to be a precondition for litigation in some commercial disputes.en_US
dc.language.isoTurkishtr_TR
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectTürk Ticaret Hukuku = Turkish Commercial Lawen_US
dc.subjectTürk Ticaret Kanunu = Turkish Commercial Codeen_US
dc.subjectUyuşmazlık = Incompatibilityen_US
dc.subjectİş Hukuku = Labour Lawen_US
dc.titleTicari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk usulü / Mandatory mediation procedure in commercial disputesen_US
dc.contributor.khasauthorMemiş, Abdullah Beraten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record