Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkartal, Çetinen_US
dc.contributor.authorÖzsoy, Derya
dc.date.accessioned2022-03-16T11:38:15Z
dc.date.available2022-03-16T11:38:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4262
dc.description.abstractBu çalışma, Stanislavski'nin "sistem"inde oluşturduğu imgelem ögesini, onun öğretileri ve öğrencileri vasıtasıyla incelemek, bu incelemeyi bilimsel bulgularla destekleyen bilim insanları sayesinde somutlamak ve imgelem ögesini karakter yaratım aşamasına dâhil etmek adına oluşturulmuştur. İmgenin sanat ve tasarım alanındaki kavramsal anlamıyla başlayarak, genelden özele doğru bir sıralama yapılmakta ve son noktada Aristoteles'in fikirleriyle bağlayıcılık gerçekleştirerek oyunculuk sanatındaki imgelem ögesi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, oyuncu için karakter yaratım aşamasının temelinde imgelem kavramının oldukça etkin olduğu görülmekte ve karakter eylemlerini yaratırken verili koşullar sayesinde oluşturulan imgelem havuzunun oyuncuyu organik ve gerçekçi bir üsluba doğru götüreceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was created in order to examine the imagination element created in Stanislavsky's "system" through his teachings and students, to embody this analysis with the help of scientists who support this analysis with scientific findings, and to include the imagination element in the character creation phase. Starting with the conceptual meaning of the image in the field of art and design, a sequence is made from general to specific, and at the last point, the element of imagination in the art of acting is investigated by making a connection with Aristo's ideas. As a result of the study, it is seen that the concept of imagination is quite effective on the basis of the character creation stage for the actor, and it has been concluded that the imagination pool created by the given conditions while creating the character actions will lead the actor towards a more organic and realistic style.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectSahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Artsen_US
dc.subjectGörsel imge = Visual imageen_US
dc.subjectTiyatro oyuncuları = Theater playersen_US
dc.titleStanislavski sisteminde imgelem ögesinin incelenmesi ve karakter çalışmasına dâhil edilme süreci / Examination of the imagination element in the Stanislavsky system and the process of including the character's worken_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2393-1994en_US
dc.contributor.khasauthorÖzsoy, Deryaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record