Show simple item record

dc.contributor.advisorAltunkaş, Aysuen_US
dc.contributor.authorYağlıdere, Umut Emre
dc.date.accessioned2022-03-30T11:39:46Z
dc.date.available2022-03-30T11:39:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4307
dc.description.abstractKişisel verilerin değerinin gün geçtikte artması, bu değerin daha hassas bir şekilde korunması gerekliliğini doğurmuştur. Bu anlamda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çok sayıda çalışmalar gerçekleştirilmiş, kişisel verilerin güvence altına alınmasını amaçlayan birtakım yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. Esasında kişisel verilerin korunması ihtiyacı asırlar öncesinde hasıl olmuştur. Ancak özellikle 20. yüzyılda bireylere ait bilgilerin gerek kamu gerekse özel sektörde otomatik yöntemler aracılığıyla işlenmesi ve bu işlemenin bireyler üzerinde ayrımcılık, mağduriyet gibi birtakım olumsuz sonuçlar doğurması, korumanın yeniden şekillenmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bilhassa 2000'li yıllarla birlikte bireylere ait bilgiler bir bütün olarak ele alındığında, bu bilgilerin yepyeni ve önemli değerler taşıdığı su götürmez bir gerçek olmuştur. Nitekim artık kişisel verilerin korunması hakkı yalnızca özel hayatın gizliliği ile değil, birçok hak ile ilişkilendirilmekte, hatta bağımsız bir hak olarak nitelendirilmektedir. Diğer yandan bu bilgilerin ifşası, teknolojik gelişmelerin de sağladığı kolaylıkla günümüzde daha önceki dönemlere göre oldukça basittir. Dolayısıyla günümüz koşullarında, insan haklarına dayanan bir değer olan kişisel verilerin daha hassas bir şekilde korunması gerekir. Bunun için de kişisel verilerin ifşası ve koruduğu değerin ihlalinin yaptırıma bağlanması gereklidir. Bu tez çalışmasının amacı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu ve suçun nitelikli hallerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında incelemektir. Bu bağlamda çalışmada; çok da yeni olmamakla birlikte Türk mevzuatına yakın tarihte dahil olan kişisel verilerin korunması hakkının ulusal ve uluslararası alanda nasıl düzenlendiği, bu hakkın bilhassa Türk ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve diğer bazı hukuk dalları arasındaki ilişkisi incelenerek verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun nasıl ele alınması gerektiği değerlendirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe increase in the value of personal data day by day, necessitated the protection of this value more sensitively. In this sense, lots of studies have been carried out in the national and international arena and many legal regulations aiming to protection of personal data have established. In fact, the need to protect personal data emerged centuries ago. However, especially in the 20th century, the processing of personal data by automatic methods in both the public and private sectors and the negative consequences of this processing on individuals, revealed that the data protection regulations needs to be reshaped. It is an indisputable fact that the personal has new and important values belonging to individuals is considered as a whole with the 2000s. On the other hand, the results that emerge in case of the disclosure of this information are not the same when we compare today's and before. Therefore, in today's conditions, personal data, which is a value based on human rights, needs to be protected more sensitively. In order to achieve this, the disclosure of personal data or the violation of the value it protects must also be sanctioned. The aim of this thesis is to examine the crime of illegally obtaining or giving personal data regulated in Article 136 of the Turkish Penal Code No. 5237 and the qualified forms of the crime within the scope of the Law on Protection of Personal Data No. 6698. In this study, it has been tried to evaluate how the concept of personal data, which has recently been included in the Turkish legislation, is regulated nationally and internationally, it's relation with other regulations in the Turkish criminal law, and how the crime of illegally giving or seizing personal data should be approached.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectHukuk = Lawen_US
dc.title6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (TCK M. 136 ve 137) / Illegally obtaining or giving data (Turkish Penal Coda no 5237) within the scope of the Law on Protection of Personal Data no 6698en_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.khasauthorYağlıdere, Umut Emreen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record