Kadir Has University Academic Archive aims to gather all of scientific and academic works that are produced by the university staff under a single roof. We also have target of establishing a corporate memory. The materials that are in the Kadir Has University Academic Archive are put on open access suitable with the copyright rules. By doing that we may contribute to acceleration of international impact of our university on academic research and increase in the usage of publication.

 • Bankacılık sektöründe kaynak maliyeti ve kredi fiyatlamasına etkileri 

  Authors:Ece, Nalan
  Publisher and Date:(2007)
  Bankacılığın temel fonksiyonları kaynaklara aracılık etmek, kaynakların kullanımını geliştirme, atıl ve kısa vadeli birikimleri verimli yatırıma dönüştürme, banka parası oluşturmaktır. Ticaret bankaları ayrıca Merkez Bankasının para politikalarının etkinliğini artırma ve globalleşen Türkiye'de ticaretin gelişmesine katkıda bulunurlar. Ticari şirketler öncelikle özvarlıklarını kullanarak faaliyet gösterirler. Fakat firmalar kaynak yetersizliği durumlarında banka kredilerini kullanarak banka ile ...

 • Cultural heritage—its digital preservations, and collateral damage 

  Authors:Kahraman, Baran
  Publisher and Date:(2022-12)
  The fundamental goal of this thesis is to examine the relationship between cultural heritage and 3D visualizations of them, stretching and challenging the definition of simulacra in order to better understand what role the concept of digital preservation plays in contemporary cultural heritage preservation practices. At the basis of my argument is the allegation that digitalization of cultural heritage preservation shares with virtual reality a new mode of production, a rhetorical position employed ...

 • Çağdaş oyunculuk çalışmalarında somatik uygulamalar vasıtasıyla engelsiz bir beden dramaturjisi inşa etmek 

  Authors:Bacanak Şahin, Burcu
  Publisher and Date:(2023-04)
  Çağdaş tiyatronun yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren postdramatik olarak adlandırılan bir yaklaşıma doğru evrilmesiyle birlikte tiyatronun diğer tüm unsurlarında olduğu gibi oyunculuk alanında da yaratıcı olasılıkların sınırsız şekilde deneyimlendiği bir döneme girilmiştir. Metnin ve yazarın boyunduruğundan kurtulan oyuncu bedeni, karakterin temsilcisi olmanın ötesine geçerek doğrudan kendisini sunmasını, şimdi ve burada mevcut olmasını sağlayan, yaratıcı bir bedenleşmiş deneyime kendisini ...

 • Calmer persuasive technology for mental health and well-being: Mindfulness-based mobile applications 

  Authors:Ustunsoy, Cansu
  Publisher and Date:(2023-05)
  Over the course of the last two decades, technology has become more distracting, more persuasive and more pervasive than ever before. We are surrounded by alarms, reminders, and notifications. As a result, we are constantly distracted, unable to focus on one task and forced to switch tasks constantly or multitask. This technological overload is contributing to the levels of mental health problems such as depression or anxiety. The aim of this thesis study is to develop an in-depth critical ...

 • Natural Gas Exploitation in the Eastern Mediterranean: A Holistic Approach 

  Discoveries of significant natural gas reserves in the Eastern Mediterranean since 2010 have elevated the region’s geopolitical importance from being strictly based on security to one also based on energy and has thus drawn in outside powers that are eager to address their energy-supply security needs. The energy crises triggered first by the supply chain disruptions in 2021 and then the Russia-Ukraine War in 2022 have elevated the region’s importance as a potential energy supplier and transit hub ...

View more