Show simple item record

dc.contributor.advisorYelekçi, Kemalen_US
dc.contributor.authorVarnalı, Filizen_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:42:34Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:42:34Zen_US
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2564en_US
dc.description.abstractin drug development studies a large number of new drug candidates (leads)have to be synthesized and optimized by changing several moieties of the leads in order to increase efficacies and decrease toxicities. Each synthesis of these new drug candidates include multi-steps procedures. -- Abstract'dan.en_US
dc.description.abstractİlaç geliştirilme çalışmaları, geleneksel olarak basamaklı sentez prosedürlerine dayanmaktadır ve aktivite profillerinin optimizasyonu için çok sayıda bileşiğin sentezini gerektirmektedir. Bu sebepten dolayı yapılan araştırmalar artık moleküllerin aktivite profillerinin çıkarılmasına dayalı bilgisayar tabanlı moleküler modelleme teknikleri kullanılarak yapılmaya başlanmıştır. Bu moleküler modelleme tekniklerine bilgisayar yardımlı ilaç tasarımı (Computer Assisted Drug Design (CADD)) veya bilgisayar yardımlı moleküler tasarım (Computer Assisted Molecular Design (CAMD)) adı verilmektedir.Bu çalışmada bu yöntemlerden yararlanılarak biyojenik aminlerin oksidatif deaminasyonunda önemli rol oynayan monoamin oksidaz (MAO); MAO-A ve MAO-B olarak isimlendirilen farklı iki izoformdaki enzimle çalışılmıştır. Bu izoformları inhibe eden bileşiklerin duygusal bozukluklar ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalıkta tedavi edici değeri olduğu bilinmektedir.Çalışmada esas olarak bir dizi yeni pirazolin türevi üretilmis ve moleküler modelleme yöntemleri ile taranarak ve potansiyel inhibitör adayları tespit edilmiştir.Auto Dock, GOLD ve Accelrys Discovery Studio CAESAR programları modelleme, tarama ve görüntüleme işlerinde kullanılmıştır. Daha sonra seçilen bu bileşiklerinMAO-A ve MAO?B izoformları ile etkileşimi incelenmiştir. Elde edilen veriler MAO enzimleri ile daha sonra yapılabilecek seçimli inhibitör geliştirme çalışmaları için önemli ve yol gösterici sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMonoamin Oksidaz (MAO)en_US
dc.subjectMoleküler modellemeen_US
dc.subjectİlaç tasarımıen_US
dc.subjectPirazolin türevlerien_US
dc.subjectAccelrysen_US
dc.subjectAutoDocken_US
dc.subjectGOLDen_US
dc.subjectCAESARen_US
dc.subjectMonoamine Oksidase (MAO)en_US
dc.subjectMolecular modellingen_US
dc.subjectDrug designen_US
dc.subjectPyrazoline derivativesen_US
dc.titleDesigning inhibitors via molecular modelling methods for monoamine oxidase isozymes a and ben_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Science and Engineering: Computational Biology and Bioinformaticsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record