Show simple item record

dc.contributor.advisorEdiger, Volkan S.en_US
dc.contributor.advisorKirkil, Gökhanen_US
dc.contributor.authorAlkan, Mehmet Batuhan
dc.date.accessioned2020-02-16T14:06:18Z
dc.date.available2020-02-16T14:06:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2739
dc.description.abstractThe Natural Gas has been increasing its share of usage day by day due to the technologic developments, low carbon emission, increasing natural gas reserve in the fossil-based energy market. Nowadays, the share of natural gas in the total energy mix is 24%. Hence, the natural gas has been seen as a transaction source because the countries are in the aim of zero carbon emission. LNG is the most increasing product in the natural gas market these days due to shale gas production areas are far away to consumption areas according to this LNG usage has increased. LNG has been increased usage areas of natural gas and secure countries natural gas supply with regard to flexible system integration, easy transportation, and small scale cargos like oil products. Furthermore, LNG is an essential value for Turkish natural gas market. In this study, the importance of LNG in Turkish natural gas supply security has examined. First of all, world natural gas and LNG market have analyzed, and developments and changes on the market have reviewed. Following to this, the Turkish natural gas market has been analyzed and business opportunities which LNG may make and advantages to the market have searched. In the mathematical model, future natural gas consumption, a share of LNG and pipe gas has been forecasted with three different scenarios. According to these forecasts, the determination has made with regard to the storage investments and what has to be done. Finally, what LNG is going to gain to the Turkish market and the importance of LNG in the Turkish natural gas supply is underlined. Keywords: LNG, Natural Gas, Supply Security, importance of LNGen_US
dc.description.abstractFosil yakıtların egemen olduğu enerji piyasasında, doğalgaz, karbon salımınının düşük olması, gelişen teknolojiler ve artan doğalgaz kaynaklarına bağlı olarak dünya enerji piyasasındaki %24 olan pazar payını gün geçtikçe arttırmıştır. Bunun yanında ülkeler 0 karbon salınımı yolunda ilerlerken doğalgazı bir geçiş ürünü olarak görmektedir. Günümüzde doğalgaz pazarında kullanım payını en hızlı arttıran ürün LNG’dir. Shale gas üretimi ile kaynakların kullanım alanlarından uzaklaşması LNG ye olan talebi arttırmışıtr. LNG hızlı sisteme entegre edilebilmesi, taşımacılıkta yarattığı kolaylıklar ve küçük kapasiteyle petrol ürünleri gibi ticaretinin yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda hem doğalgazın kullanım alanını arttırmakta hemde arz güvenliğini sağlama konusunda ülkelere imkan sağlamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi LNG Türkiye içinde değer kazanan bir kaynak olarak gözükmektedir. Bu çalışmada LNG’nin Türkiye doğalgaz arz güvenliğindeki önemi incelenmektedir.Çalışmada ilk olarak dünya doğalgaz ve LNG piyasası incelenerek piyasadaki gelişmeler ve değişimler gözlemlenmiştir. Daha sonrasında Türkiyenin doğalgaz pazarı analiz edilmiş LNG’nin yaratacağı iş imkanları ve markete sağlayacağı faydalar araştırılmıştır. Matematik modellemede ise gelecek yılların tüketimleri, LNG ve boruhattı gazının payları hakkında 3 seneryo çalışılmış ve buna bağlı yapılması gerken depolama yatırmları hakkında tespitler yapılmıştır.Sonuç olarak projede LNG’nin Türkiye marketine kazandıracakları ve Türkiye doğalgaz arz güvenliğinde ne düzeyde önemli olucağı vurgulanmışıtr.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectLNGen_US
dc.subjectNatural Gasen_US
dc.subjectSupply Securityen_US
dc.subjectimportance of LNGen_US
dc.subjectLNGen_US
dc.subjectDoğalgazen_US
dc.subjectArz Güvenliğien_US
dc.subjectLNG’nin Önemien_US
dc.titleImportance of LNG in Turkish natural gas supply security / LNG'nin Türkiye doğalgaz arz güvenliğindeki önemien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Energy and Sustainable Developmenten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record