Show simple item record

dc.contributor.authorKansu Karadağ, Akasyaen_US
dc.date.accessioned2020-08-24T11:03:51Zen_US
dc.date.available2020-08-24T11:03:51Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn2146-1082en_US
dc.identifier.issn2146-1082en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJMk9ETXlNZz09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3245en_US
dc.description.abstractKapitalizmin egemenliği altındaki günümüz dünyasında göç ve yoksulluk birbirini etkileyen iki güncel olgudur. Küreselleşen dünyada yoksulluk göçe, göç de yoksulluğa yol açmaktadır. Göçmenler kendi ülkelerinden yoksulluk nedeniyle göç etmekte göçtükleri ülkelerde bu sefer yoksulluk ve yoksulluğun bir türü olan yoksunluğa düşmektedirler. Göçmenler yeni ikametgahlarında sosyal dışlanma, şiddet, gettolaşma, marjinalleşme, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi bir dizi haksızlığa uğramaktadır. Ulus devletler göçmenlerin yoksulluk ve yoksunları karşısında yasal düzenlemeleri sosyal adaleti sağlamak amacıyla değil kendi güvenlik kaygıları kapsamında yerine getirmektedirler. Kendi vatandaşları için sosyal hakların korunması bakımından son derece duyarlı olan ülkelerin göçmenlerin sosyal hakları söz konusu olduğunda sessiz kaldıkları görülmektedir. Sosyal hakları korunmayan göçmenlerin her geçen gün dünyanın dört bir yanında yoksulluğun değişik biçimlerine maruz kaldıkları bir gerçektir. Rekabetçi kapitalizmin yayılmasıyla göçmenlerin sosyal haklarının ihlal edilmesi sorunsalı çözümsüz bir hal almaktadır. Söz konusu çalışma ile göç ve yoksulluk ikiliğinde göçmenlerin insan haklarının yerini sorgulamak, yoksulluğun ve yoksunluğun ortadan kaldırılmasındaki temel etkenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractMigration and poverty are current phenomena that affect each other in today’s world where capitalism is highly dominant. In a globalized world, poverty causes migration and migration leads to poverty. Immigrants migrate from their own countries due to poverty and fall into poverty and deprivation, which is a form of poverty. Migrants suffer from social exclusion, violence, ghettoism, marginalization, and gender discrimination in their new residences. Nation-states implement their legal regulations against the poverty and deprivation of immigrants in the context of their security concerns, not for social justice. Countries that are highly sensitive to the protection of social rights for their own citizens are seen to be silent in the case of immigrants' social rights. It is a fact that immigrants, whose social rights are not protected, are exposed to different forms of poverty all over the world. With the spread of competitive capitalism, the problem of violating the social rights of immigrants becomes unsolvable. With this study, it is aimed to question the place of human rights of immigrants in immigration and poverty duality, and to reveal the main factors in the elimination of poverty and deprivation.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectYoksulluken_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectKapitalizmen_US
dc.subjectİnsan haklarıen_US
dc.subjectSosyal Haklaren_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectPovertyen_US
dc.subjectGlobalisationen_US
dc.subjectCapitalismen_US
dc.subjectHuman rightsen_US
dc.subjectSocial rightsen_US
dc.titleGÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARIen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage485en_US
dc.identifier.endpage498en_US
dc.relation.journalİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.contributor.khasauthorKansu Karadağ, Akasyaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record