Show simple item record

dc.contributor.advisorTriantafyllou, Dimitriosen_US
dc.contributor.authorGadımova, Nazrın
dc.date.accessioned2021-02-07T12:50:34Z
dc.date.available2021-02-07T12:50:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3873
dc.description.abstractDespite sharing geographical borders and a common historical legacy, the South Caucasus remains a divided region in political terms, as Armenia, Azerbaijan and Georgia do not share a common regional identity and have different visions of the future. This thesis aims to find the correlation between national identities and the current regional fragmentation of the South Caucasus, as well as to define the elements necessary for the formation of a security community in the region. In this regard, the thesis comprises two discussions in analysis of the factors that are interrelated with the national identities of the three states. The first discussion introduces the role of domestic factors in the current situation in the South Caucasus and analyzes the influence of societies and national identities in regional relations. The second discussion analyzes to what extent their foreign policy orientations are defined by national identities, including linguistic and cultural affinities and memory of the past, or the existing global order and pragmatic calculations. The methodology of the study includes analysis of the recent history of the South Caucasus and the theoretical basis of security communities, explaining different aspects necessary for successful regional cooperation. Interviews with local and international experts contribute to the study by presenting different visions of the origins of regional fragmentation and different solutions to the existing situation. While the establishment of cooperation at the level of a security community requires both domestic transformation and favorable international conditions, this thesis aims to show that proper policies of the states of the South Caucasus can significantly contribute to the transformation of the national self-images and the attitudes of the nations toward their immediate neighbors.en_US
dc.description.abstractCoğrafi sınırlara ve ortak tarihsel mirasa rağmen, Güney Kafkasya siyasi düzlemde bölünmüş bir bölge olarak varlığını sürdürüyor. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ortak bölgesel bir kimliğe sahip olmadıkları gibi birlikte farklı gelecek tasavvuruna sahipler. Bu çalışma, bir yandan ulusal kimlikler arasında ve Güney Kafkasya'nın mevcut bölgesel parçalanmışlığı içinde karşılıklı bir ilişkiyi bulmayı hedeflerken, diğer yandan da bölgede güvenlik birliği kurmak için gerekli unsurları tespit etmeye çalışıyor. Bu noktada çalışma, her üç ülkenin ulusal kimlikleri ile etkileşim içindeki unsurların incelenmesi üzerine iki tartışma içermektedir. Birinci tartışma Güney Kafkasya'daki mevcut durumu etkileyen ulusal unsurları ele almakta ve toplumların ve ulusal kimliklerin bölgesel ilişkilerdeki etkisini incelemektedir. İkinci tartışma, dış politika yönelimlerinin hangi ölçüde, dilsel ve kültürel bağlılıklar ve tarihi anılar dahil, ulusal kimlikler, mevcut global düzen veya pragmatik hesaplar tarafından belirlendiğini incelemektedir. Çalışmanın metodolojisi Güney Kafkasya'nın yakın tarihinin ve başarılı bölgesel birliklerde gerekli unsurları tespit için güvenlik örgütlerinin kuramsal temellerinin incelenmesini içermektedir. Yerel ve uluslararası uzmanlarla yapılan nitel mülakatlar, bölgesel parçalanmışlığın kökenleri üzerine farklı bakış açıları ve mevcut duruma farklı çözüm önerileri sunarak çalışmaya katkı sunmuştur. Her ne kadar güvenlik birliği seviyesinde bir işbirliğinin kurulması ulusal bir dönüşüm ve uygun uluslararası şartlar gerektirse de bu çalışma, Güney Kafkasya devletlerinin uygun politikalar ile ulusal görünümlerine ve ulusların yanı başlarındaki komşularına yönelik tutumlarına ciddi katkı sağlayabileceklerini göstermeye çalışmaktadır.
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleNational identities, regional fragmentation and the prospect of building a security community in the South Caucasus Güney Kafkasya'da ulusal kimlikler, bölgesel çözülme ve güvenlik topluluğu kurma perspektifien_US
dc.title.alternativeGüney Kafkasya'da ulusal kimlikler, bölgesel çözülme ve güvenlik topluluğu kurma perspektifien_US
dc.typePhD Dissertationsen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : School of Graduate Studies : International Relations en_US
dc.contributor.khasauthorGadımova, Nazrınen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record