Show simple item record

dc.contributor.advisorOrhangazi, Özgüren_US
dc.contributor.authorIşık, Enes
dc.date.accessioned2020-01-16T06:28:35Z
dc.date.available2020-01-16T06:28:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2694
dc.description.abstractThere is an ongoing controversy surrounding the minimum wage policy. On the one hand, proponents argue that minimum wage can support employment in the presence of a labor market monopsony; opponents, on the other hand, argue that minimum wage has adverse impact on employment outcomes. In this study, using the 33% minimum wage increase in 2016 in Turkey as a quasi-experiment and utilizing the regional variation in the fraction of workers a↵ected by minimum wage increases, I examine the impact of the minimum wage policy on wages,employment, and informality. I illustrate that young workers and less than high school educated workers are disproportionally represented among minimum wage workers. Armed with this finding, I show wage gains for less educated workers and no adverse impact on employment outcomes. I find, however, relatively large positive informality e↵ects on young workers.According to the findings presented in this study, an additional 10 percent of potential minimum wage workers a↵ected by the 2016 minimum wage increase rises young workers’ informality by 12 to 17 percent.en_US
dc.description.abstractAsgari ücretin işgücü piyasasında yarattığı sonuçlar tartışmalıdır.Asgari ücret politikasını destekleyenler işgücü piyasasında tekel alıcı konumunda bulunan işverenlerin yoğun olduğu durumlarda ücret tabanının istihdamı destekleyici bir etki yarattığını öne sürerken asgari ücrete karşı çıkanlar emek piyasasının rekabetçi olması durumunda ücret tabanının istihdamı olumsuz etkilediğini savunmaktadır.Bu çalışmada Türkiye'de asgari ücret düzeyinde 2016 yılında meydana gelen %33'lük etkili artışın istisnailiğinden faydalanarak ve asgari ücret artışlarından etkilenmesi beklenen grupların oranlarındaki bölgesel farklılıkları dikkate alarak asgari ücret politikasının ücret, istihdam ve kayıtdışılık üzerindeki etkisini inceliyorum. Genç işçiler ile lise eğitimi olmayan işçilerin asgari ücretli çalışan işçilerin kayda değer bir oranını temsil ettiğini gösterdikten sonra, 2016 yılındaki asgari ücret artışının lise eğitimi olmayan işçilerin ücretlerinde bir artış meydana getirdiğini ancak bu grubun istihdamında asgari ücret artışından kaynaklanan negatif bir etki bulunmadığını gösteriyorum. Öte yandan bu çalışmada sunulan bulgular, genç işçilerin kayıtdışılığında asgari ücret artışından kaynaklanan önemli bir artış bulunduğunu gösteriyor. Bu sonuçlara göre, 2015'te 2016 yılında meydana gelen asgari ücret artışından etkilenmesi beklenen genç işçilerin oranında meydana gelen her %10'luk artış, 2016'daki genç kayıtdışılık oranını %12 ila %17 oranında arttırmıştır.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectMinimum wageen_US
dc.subjectLabor market institutionsen_US
dc.subjectEmploymenten_US
dc.subjectUnemploymenten_US
dc.subjectAsgari ücreten_US
dc.subjectİşgücü piyasası kurumlarıen_US
dc.subjectİşsizliken_US
dc.titleLabor market outcomes of minimum wage increases: A case studyen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Economicsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record