Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyutürk, Meralen_US
dc.contributor.authorMutlu, Cananen_US
dc.date.accessioned2020-08-12T11:45:09Zen_US
dc.date.available2020-08-12T11:45:09Zen_US
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3167en_US
dc.description.abstractÇalışmada, 10 preeklamptik ve 5 normal kontrol grubu gebeye ait plasenta örnekleri ve kan değerleri incelendi. Son trimestir vakalarından proteinüri ve yüksek kan basıncı (> 140/90 mm/Hg) değerlerine göre preeklampsi ve kontrol grupları belirlendi. Preeklamptik ve normal plasenta doku örneklerinin maternal ve fetal yüzlerine ait toplam 30 parafin blok hazırlandı. Alınan kesitlerde endotelyal nitrik oksit sentetaz (eNOS) aktivasyonu streptavidin-biotin immünohistokimyasal yöntemi uygulanarak incelendi. Hemotoksilen-Eosin ile boyanan kesitlerde ışık mikroskobik bulgular değerlendirildi. Preeklamptik tanı kriterleri olan sistolik-diastolik kan basıncı ve idrarda protein değerlerinin kontrol grubu değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. Preeklamptik grup plasentalarında, spiral arterler ve desiduaya ait histopatolojik değişiklikleri yansıtan Işık mikroskobik bulgular saptandı. İmmünohistokimyasal inceleme sonucunda eNOS immünlokalizasyonu villusların sinsisyotrofoblast hücrelerinde saptandı. İmmünohistokimyasal sonuçlar skorlama yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Kontrol ve preeklamptik grupların fetal ve maternal plasenta doku örneklerine ait immünohistokimyasal skor değerleri arasında anlamlı bir fark izlenmedi. Preeklamptik grup maternal plasenta örneklerine ait immünohistokimyasal skor ortalaması kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde artmış bulundu. Aynı grubun fetal plasenta örneklerinde de kontrol grubuna göre artış bulundu ancak istatiksel anlamlılık saptanmadı. Preeklamptik grup fetal ve maternal plasenta örneklerinin sinsisyotrofoblast hücrelerindeki eNOS aktivasyon artışının, fetoplasental dolaşımdaki hemodinamik değişikliklerle olaylanan preeklampside rol oynadığı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, placental and blood samples of 10 preeclamptic and 5 nonpreeclamptic (control group) pregnant women were examined. Preeclamptic group and control group were determined according to values of blood pressure (>140/90mmHg) and presence of proteinuria in the last trimester of pregnancy. 30 paraffin blocks of maternal and fetal sides of preeclamptic and normal placental tissue samples were prepared. eNOS activation were examined in the obtained samples by streptavidine-biotine immunohistochemical methods. Samples stained with Hematoxylin-Eosin were evaluated on light microscope. Sistolic and diastolic blood pressure and proteinuria, which are diagnostic criteria of preeclampsia, were found statistically high in preeclampsia group compairing with the control group. Spiral arterioler and decidual histopathologic changes in the placentas of preeclampsia group were observed on light microscope. eNOS immunolocalization were obtained in the villus of syncytiotrophoblastic cells by immunochemical examination. Immunohistochemical results were evaluated by scoring system. There was no significant difference between immunohistochemical score values of fetal and maternal tissue samples of two groups. Mean histochemical score values of maternal tissue samples in preeclampsia group were significantly higher than the control group values; when fetal tissue samples were considered, score values of preeclamptic group were also higher than the control group, but it was not significantly valuable. Increase in eNOS activated cytotrophoblastic cells in fetal and maternal placental tissue samples of preeclampsia group play a role in preeclampsia related with hemo dynamic changes in fetoplacental circulation.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.titlePreeklamptik ve normal plasentada endotelyal nitrik oksit sentetaz immunreaktivitesinin incelenmesien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Institute of Health Sciences : Histology and Embryology Departmenten_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record