Show simple item record

dc.contributor.authorVerkhovets, Stepan
dc.date.accessioned2021-08-03T12:27:26Z
dc.date.available2021-08-03T12:27:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4150
dc.description.abstractÇin'in son on yıllardaki hızlı gelişimi, Uluslararası İlişkiler'de (IR) bu olgunun mevcut neoliberal düzen için ne gibi etkileri olacağı üzerine tartışmalar yaratmıştır. İki ana akım IR yaklaşımının bu konuyla ilgili farklı görüşleri vardır. Realistler, Çin'in kaçınılmaz olarak mevcut siyasi-ekonomik kurumlara meydan okuyacağını savunurken, liberaller neoliberal düzenin Çin için son derece yararlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışma, Çin'in yükselişini iki neo-Marksist IR yaklaşımının – dünya sistemi ve neo-Gramscian perspektifleri – sinerjisi ile analiz etmeyi amaçlamaktadır. Konu ile ilgili ikincil literatürü inceleyerek ve nicel verileri analiz ederek bu tez şu soruya odaklanmaktadır: Çin mevcut uluslararası siyasi-ekonomik kurumlara meydan okumakta mıdır veya ne ölçüde meydan okumaktadır? Bu çalışma üç ayrı bölümden ve ek olarak giriş ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. İlk olarak, hem dünya sistemi hem de neo-Gramscian yaklaşımlarını tanıtmakta ve teorik bir çerçeve çizmektedir. İkinci olarak, Çin'in son dönem ekonomi politiğini piyasa odaklı reformlara ve kalkınma modelini dışa aktarma yeteneğine vurgu yaparak analiz etmektedir. Üçüncü olarak, Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi'ne odaklanarak girişimin iki Orta Asya ülkesi (Özbekistan ve Tacikistan) üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu çalışma, özellikle vaka analizi olmak üzere nitel bir yaklaşım benimsemiştir. Değerlendirme sonuçları Çin'in ve asıl Çin içerisinde yerini sağlamlaştıran kapitalist sınıfın mevcut uluslararası kurumlardan gerçekten faydalandığını göstermektedir. Bu nedenle, Çin'in küresel iş bölümünde merkez-çevre hiyerarşisini koruması beklenmektedir. Ek olarak, Pekin'in neoliberal küreselleşmenin hegemonyasına alternatif bir ideoloji sunma olasılığının nispeten sınırlı olduğunun altı çizilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe rapid development of China during the last decades has created debates in International Relations (IR) on what implications this phenomenon will have for the current neoliberal order. The two mainstream IR approaches have opposing positions regarding this question. Whereas realists argue that China will inevitably challenge the constitution of the current political-economic institutions, liberals accentuate that neoliberal order is highly beneficial for China. The current study aims to analyze the rise of China from the synergy of two neo-Marxist IR approaches – the world-system and the neo-Gramscian perspectives. After the examination of the existing secondary literature on the issue and the analysis of quantitative data, this thesis focuses on the broad question: does or to what extent China challenges existing international political-economic institutions? The main body of this work consists of three chapters, introduction and conclusion. Firstly, it provides the theoretical framework referring to concepts of both the world-system and the neo-Gramscian approaches. Secondly, it analyzes the political economy of China during the last decades with an emphasis on market-oriented reforms and the ability to export its development model. Thirdly, the main body focuses on the Belt and Road Initiative and its implications for two Central Asian countries – Uzbekistan and Tajikistan. This study implements qualitative methods, primarily the case study. The results of the analysis demonstrate that China and mainly the consolidating capitalist class truly benefits from the current international institutions. Thus, it is interested in maintaining the core-periphery hierarchy in the global division of labor. Moreover, the ideological challenge of Beijing to the hegemonic project of neoliberal globalization is comparatively limited.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.titleThe rise of China: A critical analysis of China-led economic globalization / Çin'in yükselişi: Çin öncülüğündeki ekonomik küreselleşmenin kritik analizien_US
dc.contributor.khasauthorVerkhovets, Stepanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record