Show simple item record

dc.contributor.authorBilginer, Emre Metin
dc.date.accessioned2021-08-04T12:51:52Z
dc.date.available2021-08-04T12:51:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4170
dc.description.abstractBu tez, Avrupalı radikal sağ hareketlerin yükselişine ilişkin Yunanistan örneğini tarihsel arka plana oturtarak teorik bir yaklaşımla analiz etmeyi amaçlamaktadır. Yunanistan örneği ekonomik kriz ve mülteci krizi sonrasında ön plana çıktı. Eş zamanlı olarak Yunan Neo-Nazi Altın Şafak Partisi 2012 yılında Yunan Parlamentosuna girmeyi başardı ve Yunanistan siyaset arenasında bir fenomen haline geldi. Milliyetçi düşünün ortaya çıkışı ile radikal sağın yükselişi arasındaki korelasyonun incelenmesi, Yunanistan örneğini derinlemesine anlamamıza yardımcı olacaktır. Altın Şafak'ın aniden ön plana çıkışı, ekonomik kriz veya mülteci akını gibi tek bir olguyla açıklanmaktan ziyade Avrupa'da ve özellikle Yunanistan'da milliyetçiliğin tarihsel arka planı dikkate alınarak incelenmelidir. Bu çalışma, konuyla ilgili temel argümanları teorik yönleriyle ele almakta ve bunları milliyetçi düşünce teorileri ile ilgilenen farklı akademisyenlerin önemli bakış açılarını bir araya getirmektedir. Radikal sağ siyasetin örgütsel yapısını teorik bir çerçeve bağlamında tanımlamak, milliyetçilik çalışmalarında ülkeye özgü faktörleri kavramak açısından önemlidir. Bu çalışmanın benimsediği çerçeve küreselleşmenin milliyetçilik üzerindeki etkisidir ve bu çalışma her şeyden önce mevcut durumu majör teoriler aracılığıyla analiz eder. Milliyetçiliğin radikal hareketler üzerindeki küresel etkisi yadsınamaz bir gerçektir, zira radikal sağ hareketler özellikle son iki yüzyıldır bulaşıcı bir etkiye sahiptir. Bu tez, milliyetçiliğin ve Altın Şafak örneğinde olduğu gibi ilgili radikal sağ hareketlerin yenilenebilir materyaller olduklarını, uygun şartlarda yeniden ortaya çıkabileceklerini anlatmayı amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to analyze the rise of the European radical right movements related to the Greek case through the use of a theoretical approach and historical background. The Greek case came into prominence with the aftermath of the economic crisis and refugee crisis of the 2010s. Simultaneously, the Greek Neo-Nazi party Golden Dawn managed to enter the Greek Parliament in 2012 and became a phenomenon on the Greek political scene. Revealing the correlation between the emergence of nationalist thought and the rise of the radical right will help us understand the Greek case in depth. Golden Dawn's sudden prominence should be examined by considering the historical background of nationalism in Europe and specifically in Greece rather than only by linking it to a single issue such as the economic crisis or the refugee crisis. This study covers major arguments regarding the topic in its theoretical aspects and assembles different major perspectives of scholars that deal with the theories of nationalist thought. Identifying the organizational structure of radical right politics within the context of a theoretical framework is significant in order to comprehend the country specific factors in nationalism studies. It adopts the impact of globalization on nationalism as a framework and it analyzes the current situation primarily through the major relevant theories. The global impact of nationalism on radical right movements is an intractable fact, since radical right movements tend to have a contagious effect. This thesis aims to reveal that nationalism and relevant radical right movements like Golden Dawn are self-renewing groups and they might emerge again under the proper conditions.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectAvrupa ülkeleri = European countriesen_US
dc.subjectFaşizm = Fascism ; Milliyetçilik = Nationalismen_US
dc.subjectRadikal sağ = Radical righten_US
dc.subjectSiyasi partiler = Political partiesen_US
dc.subjectYunanistan = Greeceen_US
dc.titleExplaining the rise of the radical right within the European context: The case of Golden Dawn / Radikal sağın Avrupa bağlamında yükselişini açıklamak: Altın Şafak vakasıen_US
dc.contributor.khasauthorBilginer, Emre Metinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record