Show simple item record

dc.contributor.advisorGüvenç, Himmet Muraten_US
dc.contributor.authorBal, Tuncer
dc.date.accessioned2022-03-30T12:40:02Z
dc.date.available2022-03-30T12:40:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4314
dc.description.abstractBu çalışma, İstanbul'daki seçilmiş yerel belediyelerin sosyal medya kullanımını karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemektedir. Günümüzde yeni bir iletişim aracı olarak sosyal medya, siyasette öne çıkarak siyasi partileri ve yerel temsilcilerini sosyal medya hesabı kullanmaya mecbur bırakmaktadır. Esas olarak sosyal medya araçlarına atfedilen Web 2.0 teknolojileri, vatandaşları daha bilinçli hale getirerek, onları siyasi gelişmelerin bir parçası olmaya daha istekli hale getirdi. Yerel politikacılar, birçok nedenden dolayı Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçlarını giderek daha fazla kullanıyor. Bu araçlar, vatandaş odaklı yönetimi teşvik etmek, demokratik katılımı artırmak ve kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak için önemli bir kolaylaştırıcı olarak görülebilir. Farklı siyasi partileri temsil eden her Yerel belediyenin farklı temel stratejileri ve iletişim yöntemleri olabilir, ancak özünde sosyal medya hesaplarını kullanma biçimleri, temsil ettikleri partilerin siyasi duruşundan bağımsız tek bir varlık olarak ele alınamaz. Bu bağlamda, bu tez, seçilen yerel belediyelerin sosyal medya taktiklerini ve en çok vurguladıkları konuları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu noktada tezin temel araştırma sorusu: "Politikalarını ve eylemlerini meşrulaştırmak için yerel yönetimler tarafından Twitter sayfaları aracılığıyla ne tür bilgiler açıklanır?" Bu tezde, resmi sosyal medya hesaplarını analiz etmek için on belediye (AKP'den 5 ve CHP'den 5) seçilmiştir. Bu tezde iki ana veri toplama ve analiz yöntemi uygulanmaktadır: (1) kantitatif analiz, seçilen yerel yönetimlerin sosyal medya kullanım sıklıklarına ilişkin veri toplamayı amaçlamaktadır.(2) Diğer bir yöntem, yerel yönetimlerin sosyal medyadaki iletişim taktiklerinin nasıl farklılaştığını ve ne tür konulara odaklandıklarını anlamak için, yerel yönetimlerin sosyal medya gönderilerinin, karşılaştırmalı içerik analizine dayanmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study examines the social media use of selected local municipalities in Istanbul from a comparative perspective. Today, social media, as a new medium of communication, became prominent in politics, compelling political parties and their local representatives to use social media accounts. Web 2.0 technologies, which are mainly attributed to social media tools, empowered citizens and made them more willing to participate in political decision-making. Local politicians are increasingly using social media tools such as Twitter, Facebook, Instagram for many reasons. These tools can be seen as an important facilitator to promote citizen-oriented governance, boost democratic participation, and increase public services' efficiency. Each Local municipalities representing different political parties may have different core strategies and communication methods but in e. Still, the way they use social media accounts can not be taken as a single entity independent from the political standing of the parties they represent. In this context, this thesis aim at analyzing selected local municipalities' social media tactics and the topics they mostly highlighted on their social media accounts. In so doing, the main question of this study is that "What type of information is disclosed by local governments through their Twitter pages in order to legitimize their policies and actions." In this thesis, ten municipalities 5 from JDP(Justice and Development Party) and 5 from RPP(Republican People's Party), are chosen to analyze their official Twitter accounts. Two main methods of data collection and analysis are applied in this thesis: (1) the quantitative analysis aims to gather data regarding the social media usage frequencies of selected local governments. (2) Another method is based on the comparative content analysis of the local government's social media posts to understand how local governments differ in their communication tactics on social media and what kind of topics they focus on.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectSiyasal Bilimler = Political Scienceen_US
dc.titleThe use of social media by local governments: Comparative study based on political parties in istanbul / Yerel yönetimlerin sosyal medya kullanımı: İstanbul'da siyasi partilere göre karşılaştırmalı bir araştırmaen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.khasauthorBal, Tunceren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record