Show simple item record

dc.contributor.authorOrhangazi, Özgüren_US
dc.date.accessioned2020-08-19T09:09:38Zen_US
dc.date.available2020-08-19T09:09:38Zen_US
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1305-2837en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBeE5qSTVPUT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3220en_US
dc.description.abstractTürkiye ekonomisi 2000’li yıllarda büyük bir yapısal dönüşüm yaşamış ve tarımın milli gelir ve istihdam içerisindeki payı hızlı bir biçimde düşmüştür. Bu süreçte proleterleşme artmış ve Türkiye giderek daha fazla bir ‘ücretliler toplumu’ haline gelmiştir. Ne var ki ekonominin ve özellikle sanayi sektörünün istihdam yaratma kapasitesi görece düşük kalmıştır. Bunun sonucu yüksek işsizlik oranları ve düşük işgücüne katılma oranları olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış sermaye girişlerine bağımlı, borç artışına dayanan, inşaat odaklı bir büyüme modelinin hakim olduğu ve uygun istihdam ve sanayi politikalarının geliştiril(e)mediği bu dönemde istihdam ağırlıklı olarak üretkenliği düşük hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır. İşgücü piyasalarının temel özellikleri olarak işsizlik oranlarının yüksek olması, yedek işgücü ordusunun genişliği ile sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi oranlarının oldukça düşük olması öne çıkmıştır. Aynı zamanda işgücü piyasaları giderek güvencesizleştirilerek taşeronlaşma ve esnek istihdam biçimleri yaygınlaştırılmaya çalışmıştır. Bu dönemde yine de reel ücretlerde belirli bir yükselme gözlemlense de bu, verimlik artışının ve dolayısıyla GSYH artışının gerisinde kalmıştır.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherDİSK Birleşik Metal-İşen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEmek piyasalarıen_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectİşsizliken_US
dc.subjectÜcretleren_US
dc.title2000’li Yıllarda Yapısal Dönüşüm ve Emeğin Durumuen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage325en_US
dc.identifier.endpage347en_US
dc.relation.journalÇalışma ve Toplumen_US
dc.identifier.issue60en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.contributor.khasauthorOrhangazi, Özgüren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record