Show simple item record

dc.contributor.advisorKazmacı, Özge Uzunen_US
dc.contributor.authorErman, Hasan Ünsal
dc.date.accessioned2021-07-31T15:02:33Z
dc.date.available2021-07-31T15:02:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4116
dc.description.abstractÇalışmamızın konusu, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici tarafından ayıplı eser meydana getirilmesi halinde arsa sahibinin sahip olduğu haklar üzerinedir. Gerçekten de, uygulamada arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine konu yapılarda meydana gelmesi muhtemel ayıplar nedeniyle taraflar arasında çoğu zaman ihtilaflar çıkmaktadır. Borçlar Kanununun 475. maddesinde yüklenici tarafından ayıplı olarak imal edilen esere karşı arsa sahibine, sözleşmeden dönme, eserin ücretsiz olarak onarılmasını talep etme, ayıplı eserin bedelinin indirilmesini talep etme olmak üzere üç adet seçimlik hak tanınmıştır. Ancak, kanun koyucu bu seçimlik hakların kullanılması için; arsa sahibine, eserin muayene edilmesi ve eserde ayıp tespit edilmesi halinde bu ayıbın yükleniciye ihbar edilmesi külfetini yüklemiştir. Ayrıca, arsa sahibinin seçimlik haklarının dışında genel hükümlere göre tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır. Çalışmamızda arsa sahibinin sahip olduğu bu seçimlik hakların ve tazminat taleplerinin şartları, ayıp kavramı da açıklanmak suretiyle kanuni düzenleme, doktrin ve Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe subject of our study is on the rights of the land owner in case of defective work by the contractor in the construction agreement in return for land share. Disputes often arise between the parties due to deficiencies likely to occur in the structures subject to the construction agreement in return for land share in practice. The land owner have three rights if the work produced defective by contractor; termination of contract, wage reduction and repair of the defective work by Article 475 of the Code of Obligations ( TBK) In Turkish legal system; the land owner has to obligate the notification to the contractor if the work defective. On the other hand, the land owner doesnt use these three optional rights against to contractor. The land owner also have the right to demand indemnity against the contractor. The conditions of these three optional rights of the land owner and right to demand indemnity against the contractor were discussed with the legal regulation, doctrine and supreme court decisions in our study.en_US
dc.language.isoTurkishtr_TR
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.titleArsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin ayıba karşı tekeffülden doğan hakları / The rights of the land owner in the construction agreement in return for land share for warranty against defectsen_US
dc.contributor.khasauthorErman, Hasan Ünalen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record