Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkil, Gökhanen_US
dc.contributor.authorÜnlü, Begüm
dc.date.accessioned2022-03-16T13:22:03Z
dc.date.available2022-03-16T13:22:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4275
dc.description.abstractBiyoçeşitlilik ve iklim krizi ile mücadelede uluslararası kuruluşların önderliğinde küresel ısınmayı minimumda tutmak üzere bir dizi önlem alınmaktadır. Önlemlerden biri olan sera gazı emisyonlarının azaltılması için öncelikle enerji sektöründe yoğun karbonlu kaynaklardan düşük karbonlulara geçiş sağlanmaktadır. Lakin sadece enerji geçişinin emisyonları azaltmak için yeterli olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle küresel emisyon salınımında enerjiden sonra ikinci sırada gelen sanayi sektöründe karbonsuzlaştırma yöntemlerine ağırlık verilmektedir. Çoğu gelişmiş ülkenin çalışmalarında Enerji Yoğun Endüstri olarak sınıflandırılan, üretim sürecinde yoğun enerji harcayan ve yoğun emisyona sebep olan alt sektörlere özel karbonsuzlaştırma önerileri kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Türkiye Sanayisi ise teknolojik araştırma ve geliştirmeleri enerji verimliliğine odaklanarak gerçekleştirmektedir. Karbonsuzlaştırma seçenekleri enerji verimliliğini de içine alan geniş bir yelpaze sunduğu için Türk Sanayisi tarafından da benimsenmelidir. Bu çalışma Türkiye'de üretim yapan enerji yoğun endüstrilerde karbonsuzlaştırma potansiyelini sunmayı amaçlamıştır. Çalışmada öncelikle karbonsuzlaştırma kavramı ve iklim krizi ile mücadalede ön saflarda yer alan uluslarası kuruluşların karbonsuzlaştırmaya bakış açısı incelenmiştir. Ardından küresel çapta uygulanan karbonsuzlaştırma seçenekleri araştırılıp enerji yoğun endüstrilere özel çözümler saptanmıştır. Daha sonra Türkiye'de enerji yoğun endüstriler alt sektör bazında incelenmiş ve uygun olan karbonsuzlaştırma önerileri sunulmuştur. Bu önerilerin hayata geçmesi için hükümetin, kuruluş ve sanayicilerin iklim krizi ile mücadelede küresel hedeflere uygun, ortak bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Ancak bu sayede sanayide karbonsuzlaştırma seçeneklerinin değerlendirilmesi mümkün olabilecektir.en_US
dc.description.abstractIn the fight against biodiversity and climate crises, a series of measures are taken to keep global warming to a minimum under the leadership of international organizations. In order to reduce greenhouse gas emissions, which is one of the measures, first of all, in the energy sector, a transition from high-carbon sources to low-carbon ones is provided. However, it is known that energy transition alone is not enough to reduce emissions. For this reason, decarbonization methods are emphasized in the industry sector, which ranks second after energy in global emissions. In the studies of developed countries, specific decarbonization proposals for the sub-sectors classified as Energy Intensive Industries consume high energy in the production process and cause intense emissions discussed in detail. On the other hand, The Turkish Industry carries out technological research and development by focusing on energy efficiency. The Turkish Industry should also adopt decarbonization options, as they offer a wide range of options, including energy efficiency. This study aimed to present the potential of decarbonization in energy-intensive industries producing in Turkey. In the study, the concept of decarbonization and the perspective of international organizations, which are at the forefront in the fight against the climate crisis, are examined. Then, decarbonization options that applied globally were investigated, and specific solutions for energy-intensive industries were determined. At the end of the study, the energy-intensive industries in Turkey were examined on a sub-sector basis, and appropriate decarbonization proposals were presented. For these proposals to be implemented, the government, organizations and industrialists should adopt a common approach in line with global targets to fight against the climate crises. Only in this way will it be possible to evaluate decarbonization options in the industry.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectEndüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineeringen_US
dc.subjectEnerji = Energyen_US
dc.subjectAlternatif enerji kaynakları = Alternative energy resourcesen_US
dc.subjectAğır sanayi = Heavy industryen_US
dc.subjectDemir çelik endüstrisi = Iron steel industryen_US
dc.subjectEnerji verimliliği = Energy efficiencyen_US
dc.subjectEnerji yoğunluğu = Energy intensityen_US
dc.subjectGaz emisyonu = Gas emissionen_US
dc.subjectKağıt endüstrisi = Paper industryen_US
dc.subjectKimya endüstrisi = Chemical industryen_US
dc.subjectYenilenebilir enerji = Renewable energyen_US
dc.subjectÇimento endüstrisi = Cement industryen_US
dc.titleDecarbonization potentials in the Turkish energy intensive industries / Türkiye'nin enerji yoğun endüstrilerinde dekarbonizasyon potansiyellerien_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-6687-100Xen_US
dc.contributor.khasauthorÜnlü, Begümen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record