Show simple item record

dc.contributor.advisorZeki, Başak Zeynep Baysalen_US
dc.contributor.authorÖzel, Merve
dc.date.accessioned2022-03-30T13:35:54Z
dc.date.available2022-03-30T13:35:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4320
dc.description.abstractTeknolojinin ve buna bağlı olarak insan alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, günlük yaşamımızın birçok alanında değişimler yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Sözgelimi artık geleneksel medya araçları hayatımızdaki yerini kısmen korumakla birlikte yeni medya araçlarının ortaya çıktığı görülmektedir. İnsanlık olarak, çevreyle yazılı, görsel ve/veya sesli iletişim kurma, haber okuma / izleme ya da çalıştığımız işlerin bir kısmını söz konusu yeni medya araçlarıyla veya bu araçların yardımıyla yerine getirmekteyiz. Bunun yanı sıra, yeni medya araçlarının günlük yaşamımızın bir parçası olması hali, yeni mesleklerin ve iş alanlarının ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Nüfuz pazarlaması ve bu yeni pazarlama türünün baş aktörü olan sosyal medya nüfuzlusu yeni ortaya çıkan iş alanı ve meslek türlerine örnek olarak verilebilecektir. Çalışmamız geleneksel medya ve reklam anlayışından başlayarak kavramsal literatür taramasının ardından, bu yeni alanın sözleşmesel boyutu ile sözleşmenin sona ermesi halleri ve sona ermenin sonuçlarına ilişkin incelemeyi içermektedir. Bu yüksek lisans tezi ile nüfuz pazarlamasının, geleneksel reklam anlayışından farklı olduğu ve buna bağlı olarak bu yeni reklam anlayışına özgü bir sözleşme tipinin geliştirilmesi gerektiği ve geliştirilen sözleşme tipinden doğan hukuki sorumluluk hallerinin de yine sürece özgü olması gerektiği görüşü savunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractWith the change in technology and human habits, changes have been experienced and continue to be experienced in many areas of our daily life. For example, although traditional media tools partially preserve their place in our lives, it is seen that new media tools have emerged. As humanity, we carry out written, visual and / or audio communication with the environment, reading / watching news or some of our work with the said new media tools or with the help of these tools. In addition, the fact that new media tools are a part of our daily life has led to the emergence of new professions and business areas. Influence marketing and social media influencer, which is the main actor of this new type of marketing, can be given as examples of emerging business and occupation types. Our study includes the examination of the contractual dimension of this new field, the expiration of the contract and the results of the termination, after the conceptual literature review, starting from the traditional media and advertising understanding. With this master's thesis, it is argued that influence marketing is different from the traditional advertising approach, and accordingly, a contract type specific to this new advertising concept should be developed and the legal liability cases arising from the developed contract type should also be process-specificen_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectHukuk = Lawen_US
dc.titleNüfuz pazarlaması sözleşmeleri / Influencer marketing contractsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.khasauthorÖzel, Merveen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record