Show simple item record

dc.contributor.advisorGüvenç, Serhaten_US
dc.contributor.advisorÜnver, Hamid Akınen_US
dc.contributor.advisorSert, Denizen_US
dc.contributor.authorRasmussen, Amber Kae Heyer
dc.date.accessioned2022-04-01T07:01:43Z
dc.date.available2022-04-01T07:01:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/4322
dc.description.abstractTürkiye 2013 – 2017 arası üçte biri zorunlu eğitim çağında 2,7 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladı. Geçicilik vizyonuyla hareket edilen bu süreçte hızlı kurumsal değişimler geçiren ve vatandaşları tarafından meşruluğu azalan Türkiye hükümeti, başka ihtiyaçlarının yanında şehirlerde ikamet eden mültecilerin %90'ının eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya hazır değildi. Bu araştırma, Türkiye'nin 2013-2017 yılları arasında Suriyelilerin eğitimine ilişkin değişen politikalarını tanımlamak için Martha Finnemore ve Kathryn Sikkink'in (1998) Norm Yaşam Döngüsü'nü kullanmaktadır. Bu betimsel çalışma, masa başı araştırma yöntemlerini kullanarak Türkiye'deki mültecilerin eğitiminin norm ve evrimini Türkiye'deki Suriyeliler üzerinden incelemektedir. Finnemore ve Sikkink'in üç aşamalı norm yaşam döngüsü modeli Türkiye'nin, Türkiye'deki Suriyeliler'i baz alarak, mülteci eğitiminde bir aşamadan diğer aşamaya evrilmesine sebep olan baraj noktalarını ve kritik eşikleri detaya inerek incelemeyi hedeflemektedir. Bu kritik eşiklerin ve çevrelerindeki olayların konstrüktivist bir bakış açısıyla incelenmesi, aktörleri uluslararası eğitim normlarına yaklaştırmaktadır. Türkiye gibi ekstrem bir vakanın bir milyondan fazla mülteci öğrencinin eğitimine yaklaşımındaki yetkinliklerini ve esnekliklerini incelemek, uluslararası mülteci eğitiminde gelecek model ve normlara kaynak oluşturabilir ve mülteciler ile ev sahibi ülkenin toplulukları üzerindeki negatif etkiyi azaltabilir. Anahtar Sözcükler: Mülteci, Eğitim, Zorunlu göç, Entegrasyon, Uyum, Norm araştırması, Kimlik, Meşruiyet, Konstrüktivizm, Yapılandırmacılıken_US
dc.description.abstractBetween 2013-2017 Turkey welcomed 2.7 million Syrian refugees with one third being children of compulsory school age. With a vision of temporariness while undergoing rapid domestic institutional changes and decreasing legitimation with its own citizens, the Turkish government was ill-prepared to accommodate, among other necessities, educational needs for the 90% of refugees living in host communities after abrupt urbanization. This research applies Martha Finnemore and Kathryn Sikkink's (1998) "Norm Life Cycle" framework to illustrate Turkey's changing policies regarding education for Syrians between 2013-2017. It is a descriptive thesis utilizing desk research and examining the norm and evolution of refugee education in Turkey vis-à-vis the case of Syrians in Turkey. Finnemore and Sikkink's three-stage norm life cycle aims to provide further analysis of the "tipping points" or "thresholds" that carried Turkey from one stage to the next in the evolution of refugee education vis-à-vis Syrians in Turkey. Closer examination of these tipping points and surrounding events with a constructivist lens aims to bring actors closer to international norms in education. By studying the capabilities and flexibilities of an extreme case such as Turkey in approaching education for over one million students in a protracted situation, it may better inform future models and norms in international refugee education policy and lessen the negative impacts on refugees and host country communities. Keywords: Refugee, Education, Forced migration, Integration, Harmonization, Norms research, Identity, Legitimation, Constructivismen_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Üniversitesien_US
dc.subjectEğitim ve Öğretim = Education and Trainingen_US
dc.subjectUluslararası İlişkiler = International Relationsen_US
dc.titleHarmonızation under temporary protectıon: The norm life cycle of education for Syrıans in Turkey 2013-2017 Gecici koruma altındaki Suriyelilerin harmonizasyonu: 2013-2017 yılları arasında Turkiye'deki Suriyelilerin eğitiminin norm yaşam döngüsüen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-0423-9521en_US
dc.contributor.khasauthorRasmussen, Amber Kae Heyeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record