Show simple item record

dc.contributor.authorSöğüt, İpek Sevdaen_US
dc.date.accessioned2020-08-26T10:13:20Zen_US
dc.date.available2020-08-26T10:13:20Zen_US
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.issn1309-9485en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprd01ERTVPUT09en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3259en_US
dc.description.abstractThe first element of furtum was contrectatio; the handling of an object against the will of the owner (invito domino) or the person who had a lawful interest in such object. Examples of contrectatio included the removal of a thing, embezzlement, receiving stolen goods, disposing of a pledged thing without being authorized to do so, accepting an object that the owner had handed over by mistake, and hiding an escaped slave. Furthermore, a pledgee or depositee who made use of the pledged or deposited object committed furtum as did the borrower who misused the thing lent and even the owner who fraudulently removed a thing from who had a real thing in it or from a hirer with a right of retention for expenses. It is difficult to apply the notion of handling (contrectatio) to land thought of as such, and it is never is in fact so applied in juristic texts, thought soil or stones, as opposed to praedium, could be “contrected” and stolen.en_US
dc.description.abstractFurtum’un ilk unsuru contrectatio; eşyanın, malikinin (invito domino) veya eşya üzerinde meşru menfaati olanın rızası hilafına ele alınmasıdır. Contrectatio örneklerine, eşyanın alınıp götürülmesi, zimmete geçirme, çalınmış malların alınması, rehinli malın yetkisiz şekilde elde çıkartılması, malikinin hataen teslim ettiği malı kabul etmek, ve kaçak köleyi saklamak dahildir. Bundan başka, rehinli alacaklı ya da vedia alan, ödünç alanın malı sözleşme hükümlerine aykırı kullanmasında olduğu gibi ve malik dahi üzerinde ayni hakkı olan bir kimseden veya masraflar için alıkoyma hakkı olan kiracıdan hileli şekilde malı aldığında furtum işleyebilirdi. Contrectatio kavramının, hukuki metinlerde de geçerli olmadığı gibi, alınıp götürülemediği için araziler bakımından mümkün olmadığı, toprak ve taşların ise, praedium’un (arsa) aksine, ele alınabileceği, çalınabileceği düşünülmekteydi.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherTürkiye Adalet Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectContrectatioen_US
dc.subjectFurtumen_US
dc.subjectHandlingen_US
dc.subjectSubripereen_US
dc.subjectManusen_US
dc.subjectHırsızlıken_US
dc.subjectTaşımaen_US
dc.subjectElle dokunmaen_US
dc.subjectGizlice alıp götürmeen_US
dc.titleOBJECTIVE FACTOR OF FURTUM: CONTRECTATIOen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage96en_US
dc.relation.journalLaw and Justice Reviewen_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.contributor.khasauthorSöğüt, İpek Sevdaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record